söndag 29 maj 2016

Dagens citat

"Jag upplever det mycket starkt att det inte är myndigheterna i Rysslands vilja att tillåta oss att exportera. Det kommer ständigt nya krav när vi har uppfyllt det som de krävde senast ... Vi trodde att vi hade lyckats nu men i morse kom ännu ett brev där det önskades efter ytterligare dokumentation. Det säger mig att det är något slags politik i detta snarare än normala handelsaspekter."

Ágúst Andrésson, föreståndare för Kaupfélag Skagfirðingas slakteri i Sauðárkrókur, i Morgunblaðið om hur exporten av lammkött till Ryssland i princip upphört sedan motsanktioner infördes efter Islands stöd till EU:s sanktioner mot Ryssland - läs mer här.