tisdag 3 maj 2016

Dagens citat

"Det största problemet är att det inte tycks spela någon roll vilken skyltning som sätts upp. Människor åker ändå förbi den. ... Om turister ser spår dit ner så åker de fast de bara har en personbil. Detta är ett förbannat problem."

Gunnar Bóasson, verksamhetschef för Vegagerðin i Húsavík, i Morgunblaðið om att turister struntar i att vägen till Dettifoss ofta är oframkomlig under vintern men sedan kör fast i snön.