måndag 30 maj 2016

Dagens citat

"Detta är inte bara frågan om en individ som vill dö och är plågad eller till och med döende, utan detta är en fråga om dess omgivning. Detta är frågan om själva hälsovården. Om detta har inverkan på hur vi uppträder mot människor som har elakartade sjukdomar. Så detta kan ha inverkan på väldigt mycket, och så är det sist men inte minst att det behövs en annan person, det behövs en vårdanställd, en läkare, för att utföra detta och läkare har allmänt varit kraftiga motståndare mot att betrakta detta som sin skyldighet."

Salvör Nordal, föreståndare för Siðfræðistofnun vid Háskóli Íslands, i RÚV om islänningarnas stöd för att tillåta dödshjälp - läs mer här.