onsdag 18 maj 2016

Davíð Oddsson till attack mot Guðni Th. Jóhannesson

I stället för att beskriva torskkrigen som ett hjältedåd skildrar Guðni Th. Jóhannesson dem som en skrytsam vandringssägen. Dessutom vill han rasera grundlagen och på sin tid tog han ställning för ett statligt ansvar för Icesave. Så låter det när Davið Oddsson går till attack mot Guðni Th. Jóhannesson, som just nu har ett stort försprång i opinionsmätningarna inför presidentvalet.

Davíð Oddsson ligger just nu 50 procentenheter efter Guðni Th. Jóhannesson i väljarbarometrarna inför presidentvalet om drygt fem veckor. Hans taktik för att försöka minska gapet känns igen från hans ledare i tidningen Morgunblaðið. Guðni Th. Jóhannesson utmålas av Davíð Oddsson närmast som en landsförrädare.

Ordkriget riktat mot Guðni Th. Jóhannesson började i en tv-intervju i Stöð 2 i söndags. Davíð Oddsson förklarade dock först att han skulle bli en billig president. Om han skulle väljas lovade han att avstå från lönen på 2,3 miljoner isländska kronor i månaden. I stället skulle han nöja sig med pensionen på 40 procent av detta belopp:
"Så har jag bestämt mig för att folket får mig billigt för jag kommer inte att ta emot någon lön som president på Bessastaðir. Jag tänker inte tillåta staten att betala mig lön. Jag får en pension som kanske är ungefär 40 procent av presidentlönen och jag tycker att det räcker åt mig. Jag vill minska snobberiet och prålet på Bessastaðir."
Dessutom meddelade Davíð Oddsson att han skulle resa på betydligt färre utlandsfärder. Lönen går dock inte att avstå. Däremot skulle han bara få ut 60 procent eftersom pensionsdelen skulle dras av.

Vissa påminde dock om att Davíð Oddssons erbjudande hade kunnat vara mer generöst om det inte varit för honom själv. I en lag som stiftades 2003, när Davíð Oddsson var statsminister, klubbades att alla som varit statsminister i minst ett år skulle få en pension motsvarande presidentens i stället för en ministers. I dagsläget tjänar presidenten en miljon mer i månaden än statsministern.

Lagen revs upp 2009 efter finanskraschen. Då beslutades dessutom att den som hade andra inkomster från staten skulle gå miste om motsvarande pension.

Davíð Oddsson kallade Guðni Th. Jóhannesson "en utmärkt person". Därefter gick han till frontalangrepp mot den presidentkandidat som just nu har två tredjedelar av väljarkåren bakom sig. I praktiken beskrev han Guðni Th. Jóhannesson som en person som ständigt motarbetade Islands intressen.

Som historiker har Guðni Th. Jóhannesson intresserat sig för de så kallade torskkrigen, de konflikter som Island hade med Storbritannien i samband med att landets ekonomiska zon i omgångar utökades till 200 sjömil. Davíð Oddsson hävdade att Guðni Th. Jóhannesson förminskat de hjältedåd som utfördes under konflikterna. I stället beskrev han dem som "vandringssägner och självgodhet".

Vidare ansåg Davíð Oddsson att det var ett psykologiskt problem att personer som Guðni Th. Jóhannesson inte visade folket tillräcklig respekt. Som argument nämnde han att rivalen en gång i tiden förespråkat såväl EU-medlemskap som ja till statligt ansvar för Landsbankis Icesave i den andra folkomröstningen i frågan:
"Han måste vara uppriktig och inte fly ifrån det."
Davíð Oddsson angrep även Guðni Th. Jóhannesson för hans positiva inställning till en ny grundlag. Davíð Oddsson ansåg att han ville förstöra den befintliga lagen. Ett sådant steg hävdade han skulle urholka ämbetet och flytta makten till ett svagt parlament.

Guðni Th. Jóhannesson bemötte i går kritiken. Han sade till Vísir att han i sin roll som historiker inte fattat beslut i några ödesfrågor. Han stod fast vid att grundlagen bör ändras så att en viss del av folket ska kunna kräva en folkomröstning i en fråga:
"Jag vill att vi lär oss av det förflutna och därför vill jag att det i grundlagen införs en bestämmelse om att folket själv ska ha det sista ordet i de största frågorna. ... Detta är ganska oskyldigt och innebär inte något raserande. ... Jag har aldrig stuckit under stol med att jag stödde och godkände det tredje avtalet om Icesave precis som 40 procent av väljarna och en majoritet av alltingsledamöterna, och nästan hela Självständighetspartiets alltingsgrupp. Man lyssnade på argument för och emot och fattade så ett informerat beslut."
Att Davíð Oddsson skulle gå till angrepp mot Guðni Th. Jóhannesson var väntat. Problemet är att sättet han gör det på för många påminner om hur han var som statsminister och centralbankschef och hur han är som chefredaktör för Morgunblaðið. Davíð Oddsson har definitivt en stor skara anhängare - men i dagsläget är andelen islänningar som avskyr honom betydligt större.

Frågan är vilka väljare han egentligen skulle kunna locka över. Det är inte många som står i valet mellan just Davíð Oddsson och Guðni Th. Jóhannesson. En kampanj baserad på tveksamma tolkningar och aggressiva attacker riskerar att motarbeta sig själv. Uppenbarligen ser dock Davíð Oddsson det som sin enda möjlighet i dagsläget.

Här kan du läsa mer om opinionsläget inför valet.