onsdag 11 maj 2016

Får tre månader på sig för att sälja Jökulsárlón

En juristbyrå får tre månader på sig att hitta en köpare till fastigheten Fell där glaciärlagunen Jökulsárlón ingår. Om inga bud läggs säljs marken i stället genom en exekutiv auktion. Men regeringen kan fortfarande blanda sig i affären. Det kan alltså bli så att marken hamnar i statlig ägo om regeringen bestämmer sig för att utnyttja förköpsrätten.

Med över 300 000 besökare om året tillhör Jökulsárlón Islands populäraste turistattraktioner. Servicen vid glaciärlagunen har dock inte alls utvecklats i samma takt som antalet besökare ökat. Parkeringsplatserna och toaletterna är för få och den befintliga serveringen för liten under högsäsongen.

Kommunfullmäktige i Hornafjörður klubbade för några år sedan en ny detaljplan för området. Där ingår utrymme för fler byggnader och fler parkeringsplatser. Men en tvist mellan markägarna har gjort att detaljplanen ännu inte blivit verklighet.

Jökulsárlón tillhör Fell, en fastighet på 10 528 hektar. I dagsläget är antalet delägare omkring fyrtio. Skälet till att delägarna är så många är ett odelat dödsbo.

Det stora antalet besökare gör att stora ekonomiska intressen står på spel. Redan år 2000 tecknade bolaget Jökulsárlón ehf. ett avtal med övriga markägare som ger det ensamrätt till båtturer och annan försäljning vid lagunen. Markägarna har utan framgång försökt häva detta avtal som gäller till och med 2024.

Jökulsárlón ehf. vill inte släppa in några konkurrenter. Det är också skälet till att fastigheten nu ska säljas till högstbjudande. Trots påstötningar från kommunen har delägarna inte lyckats komma överens om hur marken ska utnyttjas. Målet med försäljningen är alltså att få bort lapptäcket av markägare. Med en ny markägare ska sedan detaljplanen förverkligas för att ge besökarna bättre service.

Det blir nu upp till Ólafur Björnsson vid juristbyrån Lögmenn Suðurlandi i Selfoss att hitta en köpare till fastigheten Fell. Han får åtminstone tre månader på sig att hitta en köpare. Om han inte skulle lyckas kan marken i stället säljas vid en exekutiv auktion. Uppdraget är en följd av ett beslut taget av sysselmannen i Suðurland.

Fell kommer att utannonseras både på Island och inom EES-området. Även om det är Lögmenn Suðurlandi som sköter försäljningen så blir det formellt sysselmannen som tar ställning till de bud som kommer in. Mäklaren räknar enligt Morgunblaðið med att någon av dagens delägare kommer att ge sig in i budgivningen.

En ny ägare får inte lov att göra vad som helst vid Jökulsárlón. Det är bara en del av den östra stranden som får bebyggas. Enligt detaljplanen är det till exempel inte tillåtet att bygga hotell i området. Såväl den västra stranden som den östra stranden närmast glaciären - alltså det område som sedan 1998 blivit isfritt då Breiðamerkurjökull, en utlöpare från Vatnajökull, dragit sig tillbaka - förvaltas av staten och får inte bebyggas.

Staten har förköpsrätt till Fell. Regeringen diskuterade nyligen försäljningen av fastigheten under ett sammanträde. Miljöminister Sigrún Magnúsdóttir sade enligt Morgunblaðið efter mötet att det viktigaste är att den kommer i "en säker hamn". Hon utlovade också att regeringen i samarbete med kommunen Hornafjörður skulle fortsätta att bevaka ärendet.

Finansminister Bjarni Benediktsson gav samma besked i Morgunblaðið. Regeringen håller dörren öppen för att köpa fastigheten, men avvaktar i nuläget försäljningen.

Här kan du läsa mer om tvisten om Jökulsárlón.