fredag 27 maj 2016

Färre islänningar vill tillåta användning av cannabis

En av fyra islänningar anser att det borde vara lagligt att använda cannabis. Motståndet mot en avkriminalisering har ökat marginellt under det senaste året. Det är i synnerhet unga islänningar som vill att förbudet försvinner. Bland pensionärer är däremot en positiv inställning till cannabis ytterst sällsynt. Det visar en undersökning utförd av MMR.

De senaste åren har den politiska debatten om narkotika förändrats. I alltinget har framför allt Piratpartiet argumenterat för att narkotikamissbruk bör betraktas som ett folkhälsoproblem snarare än ett brott. Det är en åsikt som även har viss spridning inom Självständighetspartiet.

Än så länge finns det dock i alltinget en klar majoritet mot avkriminalisering av narkotikamissbruk. Så ser det också ut i det isländska samhället. Tre av fyra anser att cannabis ska förbli olagligt.

I en ny opinionsmätning utförd av MMR är det 23,1 procent som vill göra det lagligt att använda cannabis. Det är en minskning med 1,2 procentenheter jämfört med när samma fråga ställdes för ett år sedan. Hela 76,8 procent anser däremot att cannabis även i fortsättningen ska vara olagligt. Det är en ökning med 1,1 procentenheter.

Attitydförändringarna under det senaste året är alltså ytterst begränsade. Så sent som i november 2011 var det dock bara 12,7 procent som var för en avkriminalisering.

Skillnaderna mellan olika grupper är stora. Mest positiva till cannabis är män, islänningar i åldern 18 till 29 år, personer bosatta i huvudstadsregionen samt låg- och medelinkomsttagare. Mest negativa är kvinnor, islänningar som har fyllt 68 år, medel- och höginkomsttagare och personer bosatta på landsbygden.

Anmärkningsvärt är att hela 41,3 procent av islänningar i åldern 18 till 29 år vill avkriminalisera cannabis. Bland dem som har fyllt 68 år är det bara 4,8 procent som har samma åsikt. Värt att notera är också att män är mer positiva till cannabis än kvinnor. Medan 31,1 procent av männen säger ja till att göra användning av cannabis lagligt är det enbart 15,1 procent av kvinnorna som håller med.

När det gäller politiska åsikter är det Piratpartiets väljare som sticker ut. Hela 44,7 procent av partiets sympatisörer står bakom en avkriminalisering. Motsvarande siffra för Ljus framtid är 24,6 procent, för Självständighetspartiet 18,4 procent, för Gröna vänstern 14,8 procent, för Socialdemokraterna 11,8 procent och för Framstegspartiet 10,4 procent.

Här kan du läsa mer om attityder till cannabis.