söndag 15 maj 2016

Färre nöjda med Ólafur Ragnar Grímsson efter kovändning

Sex av tio islänningar är nöjda med hur president Ólafur Ragnar Grímsson sköter sitt arbete. Men nöjdheten har minskat efter hans besked att inte ställa upp för omval. Nöjdast med den avgående presidenten är Framstegspartiets väljare. Mest missnöjda med Ólafur Ragnar Grímsson är Socialdemokraternas sympatisörer. Det visar en undersökning utförd av MMR.

Efter Ólafur Ragnar Grímssons kovändning den 18 april - då han meddelade att han ändrat sig och ställde upp för omval - steg hans popularitet till den högsta siffran sedan omvalet sommaren 2012. Då var det 63,7 procent som var nöjda med presidentens arbetsinsatser och 17 procent som var missnöjda.

Sedan dröjde det tre veckor till nästa kovändning. Den 9 maj meddelade Ólafur Ragnar Grímsson att han ändrat sig igen - och att han inte skulle ställa upp för omval.

Efter beslutet minskar andelen islänningar som är nöjda med Ólafur Ragnar Grímsson. Det är nu 59,3 procent som tycker att presidenten gör ett bra jobb, en nedgång med 4,4 procentenheter inom loppet av två veckor. Det är nu 19,8 procent som är missnöjda med hans insats, en ökning med 2,8 procentenheter. Resterande 20,9 procent är varken nöjda eller missnöjda, en uppgång med 1,5 procentenheter.

Nöjdast med den avgående presidenten är islänningar som har fyllt 68 år, personer bosatta på landsbygden och grundskoleutbildade. Missnöjet är störst bland islänningar i åldern 50 till 67 år, personer bosatta i Reykjavíkområdet och högskoleutbildade.

Hela 82 procent av Framstegspartiets väljare tycker att Ólafur Ragnar Grímsson gör ett bra jobb. Samma åsikt har 81 procent av Självständighetspartiets sympatisörer, 51 procent av Ljus framtids, 50 procent av Piratpartiets, 37 procent av Gröna vänsterns och 30 procent av Socialdemokraternas.

Socialdemokraternas anhängare är mest missnöjda med Ólafur Ragnar Grímsson. Hela 47 procent anser inte att den avgående presidenten gör ett bra jobb. I Gröna vänsterns led är motsvarande siffra 40 procent, i Piratpartiets 28 procent, i Ljus framtids 27 procent, i Framstegspartiets 8 procent och i Självständighetspartiets 5 procent.

Här kan du läsa mer om stödet för presidenten.