måndag 23 maj 2016

Följ flaskpostens väg genom världshaven

Den som släpper en flaskpost i havet utanför Island kan räkna med att den ger sig i väg på en lång resa tillsammans med havsströmmarna. Efter drygt fyra månader i Atlanten har de två gps-försedda flaskpostar som ett av RÚV:s barnprogram kastade i havet den 10 januari i år färdats över 6 000 kilometer var.

Den 10 januari lyfte en av kustbevakningens helikoptrar från Reykjanesviti vid Islands sydvästspets. Ute över öppet hav släpptes de två gps-försedda flaskposterna i vattnet. Halvvägs till Kulusuk på Grönlands östkust följdes de åt. Därefter tog de olika vägar för att på nytt nästan krocka med varandra ungefär 200 kilometer öster om Kulusuk.

Sedan gjorde de följe förbi Grönlands sydspets innan havsströmmar förde dem i nordlig riktning mot bekanta vatten mitt emellan Island och Grönland. Här hamnade de på nytt i olika havsströmmar - den ena flaskposten gjorde en vidare sväng i området medan den andra flaskposten gjorde en snävare. Efter drygt fyra månader har de färdats drygt 6 000 kilometer och befinner sig nordväst om Grönlands sydspets.

Förhoppningen är att gps-spårningen ska avslöja i vilket ögonblick som flaskposterna spolas upp på land. Var detta kommer att ske är oklart. Prognosen är i dagsläget inte mer precis än att den pekar ut ett område som avgränsas av Grönland i väster, Norge i öster, Irland och Storbritannien i söder och områden långt norr om Island i norr.

Här kan du själv följa flaskposternas färd genom världshaven.