torsdag 26 maj 2016

Gågata i centrala Akureyri skjuts på framtiden

Hafnarstræti i centrala Akureyri blir ingen gågata redan den 1 juni. Efter protester från butiks- och restaurangägare skjuter kommunen införandet på framtiden. Beslut väntas när fullmäktige sammanträder den 7 juni. Tanken var ursprungligen att göra delar av Hafnarstræti till en gågata mellan juni och augusti.

I Reykjavík har i flera år delar av centrum stängts för biltrafik under sommaren. En klar majoritet har varit positiva till fler gator, men vissa butiksinnehavare gillar inte alls att trafik är förbjuden under delar av året. De anser att bilstoppet får kunder att rata centrumbutikerna för att i stället handla i gallerior utanför centrum.

I Reykjavík har projektet växt från år till år. Under 2016 är delar av centrum stängt för biltrafik mellan 1 maj och 1 oktober. Gator som omfattas av förbudet är delar av Laugavegur, Skólavörðustígur, Bankastræti, Hafnarstræti och Pósthússtræti.

Ett liknande projekt skulle införas i Akureyri med start den 1 juni i år. Nu står det klart att starten drar ut på tiden. Hafnarstræti i centrum kommer inte att bli någon gåta förrän tidigast den 7 juni. Då samlas kommunfullmäktige för att diskutera frågan.

Även i Akureyri är det butiks- och restaurangägare som protesterar mot införandet. De befarar att kundunderlaget kommer att minska om bilismen förbjuds i centrum. De hävdar också att det under beredningen av förslaget inte tagits tillräcklig hänsyn till deras invändningar. Akureyris centrumorganisation har dock haft en företrädare med i beredningsgruppen.

Tidigare har delar av centrum stängts för biltrafik vid vissa förutsättningar - som vackert väder och kryssningsfartyg på plats i hamnen. Syftet med årets förslag var att skapa tydliga regler för gågatan.

Tanken var att delar av Hafnarstræti skulle fungera som en gågata mellan 1 juni och 31 augusti. Under juni och augusti skulle den vara öppen för biltrafik på vardagar men bara vara öppen för fotgängare under helger. Under juli skulle den vara stängd för trafik såväl vardagar som helgdagar. Stängningen gäller dock inte hela dagarna, utan enbart mellan klockan 11 och 17.

Men det blir alltså ingen start för projektet redan i nästa vecka. Klagomålen från näringsidkare gör att kommunen skjuter starten på framtiden. Tanken är att frågan ska avgöras den 7 juni när kommunfullmäktige samlas på nytt.

Om det inte går att skapa en majoritet för förslaget då lär det knappast bli verklighet under sommaren. Efter mötet den 7 juni tar kommunfullmäktige sommaruppehåll och är inte tillbaka förrän sommaren lider mot sitt slut.