lördag 21 maj 2016

Isländska män blir äldst i Europa

Inte i något annat europeiskt land lever män så länge som de gör på Island. Den genomsnittlige mannen kan i dag se fram emot att leva i 81 år. Medellivslängden för kvinnor sjunker - men är hela 83,6 år. Island har även Europas lägsta spädbarnsdödlighet. Under 2015 dog 1,9 barn av 1 000 under det första levnadsåret. Det visar statistik från Hagstofa Íslands.

Medellivslängden på Island är bland de högsta i världen både för män och för kvinnor. Under 2015 blev den genomsnittlige mannen 81 år, vilket är den högsta medellivslängden i Europa. Aldrig tidigare har den varit så hög i något europeiskt land.

Den genomsnittliga kvinnan blev 83,6 år. Anmärkningsvärt är att medellivslängden för kvinnor har sjunkit sedan 2012, då den var 83,9 år.

Skillnaden mellan mäns och kvinnors medellivslängd är nu bara 2,6 år. När Hagstofa Íslands började föra statistik över medellivslängd var gapet betydligt större. Under perioden 1971 till 1975 blev män 71,6 år och kvinnor 77,5 år.

Även under perioden 2005 till 2014 blev isländska män äldst i Europa med ett snitt på 80,2 år. Därefter följde Schweiz med 80 år, Sverige och Liechtenstein med 79,5 år, Italien med 79,4 år och Norge och Spanien med 78,9 år. Den lägsta medellivslängden fanns i Ryssland med 61,6 år följt av Ukraina med 64 år och Moldavien med 65,6 år.

Under samma period var medellivslängden för isländska kvinnor 83,7 år. Högst var den i Frankrike och Spanien med 85,1 år. Därefter följde Schweiz med 84,7 år, Italien med 84,6 år och Liechtenstein med 84,1 år. Kortast var den i Moldavien med 73,6 år, Ryssland med 74 år och Ukraina med 74,8 år.

Island har dessutom Europas lägsta spädbarnsdödlighet. Under 2015 dog 1,9 av 1 000 nyfödda barn under det första levnadsåret. Siffran för perioden 2005 till 2014 var 1,8 barn. Tvåa var Sverige och Finland med 2,5 barn på 1 000. Högst var spädbarnsdödligheten i Turkiet med 15,3 barn på 1 000.