tisdag 31 maj 2016

Köper dyra importkvoter - och utestänger konkurrenter

Genom att lägga beslag på importkvoter av fläskkött kan den inhemska producenten Síld og fiskur hålla priset uppe på det egna fläskköttet. Systemet som syftar till att skapa konkurrens får i praktiken alltså motsatt effekt. Síld og fiskur kan som producent och importör styra kunderna till det dyra isländska fläskköttet utan att konsumenterna har något val, rapporterar Vísir.

För att hålla det isländska lantbruket vid liv är en stor mängd utländska livsmedel belagda med höga importtullar. Det finns också kvoter för hur mycket som får importeras av ett visst livsmedel. Syftet med systemet är att den inhemska produktionen inte ska slås ut av billigare importvaror.

Det innebär att livsmedel som produceras på Island skyddas av tullar. I de fall där den inhemska produktionen inte räcker eller där ingen inhemsk produktion förekommer finns ofta importkvoter. Dessa används vid införsel av livsmedel från utlandet.

Importtullarna är möjliga eftersom Island inte är med i EU. Vid ett inträde i unionen hade med all sannolikhet Island tvingats att avskaffa tullarna eftersom den inte ger alla producenter samma villkor.

Vísir berättar om hur bolaget Síld og fiskur genom att både producera inhemska varor och att importera utländska livsmedel kan hålla uppe priserna. Det är uppenbart att det är konsumenterna som missgynnas av den bristfälliga konkurrensen.

Under varumärket Ali är Síld og fiskur en av Islands största producenter av fläskkött. Síld og fiskur ägs av bolaget Langisjór ehf, som även äger Mata hf. Det senare bolaget har rätt till 139 ton av den totala tullfria importkvoten från EU på 200 ton. Tillsammans är bolagen alltså branschjättar både när det gäller inhemskt och importerat fläskkött.

De tullfria kvoterna säljs till högstbjudande. Eftersom konkurrensen är så begränsad kan Mata hf. se till att lägga de högsta buden på kvoterna. Att bolaget får betala höga priser för kvoterna innebär i slutändan att konsumenterna får stå för notan i form av högre priser.

Genom att köpa kvoterna kan Síld og fiskur undkomma risken att de säljs billigt - och att billigt importerat fläskkött kommer ut på marknaden, vilket i sin tur utgör ett hot mot den egna produktionen under varumärket Ali. 

Inte heller finns det något tvång att faktiskt importera de köpta kvoterna. Det går alltså att köpa kvoter enbart för att hålla konkurrenter borta från marknaden. Någon tillsyn över att hela de köpta kvoterna importeras finns inte.

Arbetsgivarorganisationen Félag atvinnurekenda har länge kritiserat situationen. Den främsta invändningen mot det befintliga systemet är just att det går att manipulera och att konsumenterna får stå för notan. Vd:n Ólafur Stephensen säger till Vísir att systemet just nu motarbetar sitt eget syfte:
"Det är visserligen konstigt att ett företag, som är stort inom inhemsk produktion av fläskkött och fågel och på grund av detta får bidrag på miljarder kronor från konsumenterna i form av tullskydd, ska ha positionen att kunna ha inverkan på priset på importen som skulle konkurrera med den inhemska produktionen."
Langisjór gjorde 2013 en vinst på 818 miljoner isländska kronor.