söndag 8 maj 2016

Kristján L. Möller lämnar alltinget i höst

Socialdemokraten Kristján L. Möller blir ännu en av veteranerna i alltinget som tackar för sig i höst. Han är nu inne på sitt sjuttonde år i parlamentet, men har bestämt sig för att inte ställa upp för omval. I två regeringar har han varit kommunikationsminister. Beslutet innebär att partiet kan förnya sig i den nordöstra valkretsen.

Kristján L. Möller valdes in i alltinget våren 1999. I tre år var han kommunikationsminister i två olika koalitionsregeringar. Han har också varit förste vice talman i alltinget sedan 2013.

För många är nog Kristján L. Möller framför allt känd som förespråkare för stora infrastrukturprojekt i den egna valkretsen. Han var en av pådrivarna när beslutet togs om att bygga tunneln Vaðlaheiðargöng, och nyligen har han lagt ett förslag om att bygga en tunnel mellan Siglufjörður och Fljót.

Innan Kristján L. Möller gav sig in i rikspolitiken satt han i kommunfullmäktige i Siglufjörður i tolv år. Två tredjedelar av denna period var han dessutom kommunstyrelsens ordförande.

I alltingsvalet våren 2013 var Kristján L. Möller den enda socialdemokraten som valdes in från den nordöstra valkretsen. Om partiet lyckas försvara mandatet i höstens val innebär det att det blir förnyelse på åtminstone en stol.

I valet för fyra år sedan fick Socialdemokraterna bara nio platser i alltinget mot tjugo mandatperioden innan. Samtliga nio mandat gick till politiker som suttit i parlamentet även under föregående mandatperiod. Att förnyelsen för partiet blev obefintlig är något som många medlemmar i efterhand beklagat.

Kristján L. Möller fyller 63 år i sommar. Han meddelade sitt beslut på Facebook. Där skriver han att det inte varit ett lätt val:
"Nu har det blivit dags att ta upp tältpinnarna och sluta. Jag tackar anhängarna, väljarna och reskamraterna i alltinget för samarbetet och förtroendet som har visats mig i detta roliga och viktiga arbete som alltingsledamotens arbete är."
Sedan tidigare har ytterligare en socialdemokrat, Katrín Júlíusdóttir, meddelat att hon lämnar politiken och inte ställer upp för omval i höst.