onsdag 4 maj 2016

Muslimskt samfund kastas ut ur moskélokal i Reykjavík

Menningarsetur múslima á Íslandi måste lämna lokalerna i Ýmishúsið i Reykjavík. Skälet är att hyresavtalet med ägaren Stofnun múslima á Íslandi aldrig trädde i kraft. I stället gällde ett avtal där samfundet en begränsad tid fick använda lokalerna utan kostnad. Det fastslår Héraðsdómur Reykjavíkur i en dom som kommer att överklagas.

År 2010 köpte stiftelsen Stofnun múslima á Íslandi byggnaden Ýmishúsið i Reykjavík. Två år senare fick stiftelsen också ta över byggnaden. Ett av de första stegen var att komma överens med Menningarsetur múslima á Íslandi - en landets två muslimska samfund - om att använda lokalerna.

Köpet av Ýmishúsið både finansierades och skräddarsyddes för Stofnun múslima á Íslandi genom al-Risalah i Sverige, en organisation som i sin tur har starka band till Saudiarabien. Därifrån kom också pengarna.

Vid den här tidpunkten var relationerna mellan stiftelsen och samfundet goda. Dagarna före jul 2012 skrevs ett hyresavtal som skulle gälla till och med 2023. Dagen därpå gjordes en ny överenskommelse. Den gick ut på att samfundet utan kostnad skulle få använda en del av byggnaden.

Men med tiden surnade relationerna mellan stiftelsen och samfundet. Konflikten eskalerade under förra året när Stofnun múslima á Íslandi ska ha fått ett bidrag från Saudiarabien på 1,7 miljoner dollar öronmärkta för ett moskébygge. Stiftelsen hävdar att de har använt pengarna, men har inte berättat till vad.

Samma pengar hade Menningarsetur múslima á Íslandi hoppats kunna använda till just ett moskébygge. Något besked från stiftelsen om vad som hänt med bidraget kom aldrig - inte ens när medlemmar från samfundet demonstrerade när stiftelsen höll ett möte på ett hotell i Reykjavík.

Först i januari 2015 vände sig Menningarsetur múslima á Íslandi till domstol med hyresavtalet. Det stämplades också som giltigt mot Stofnun múslima á Íslandis vilja. Men det beslutet har nu rivits upp av Héraðsdómur Reykjavíkur. Därför måste samfundet lämna Ýmishúsið.

Både hyresavtalet och den överenskommelse om gratis nyttjande som skrevs under dagen därpå undertecknades av samma personer. Eftersom överenskommelsen gjordes senast är det enligt rätten den som gäller. Det betyder att det enda samfundet hade var ett tillfälligt löfte om att få använda lokalerna kostnadsfritt. Detta har i sin tur sagts upp av stiftelsen.

Héraðsdómur Reykjavíkur fastslår att Menningarsetur múslima á Íslandi måste flytta ut ur Ýmishúsið. Därmed blir samfundet också av med den enda egna moskélokalen i Reykjavík.

Här kan du läsa mer om tvisten om Ýmishúsið.