lördag 7 maj 2016

Öarna i Breiðafjörður inte längre oräkneliga

Öarna i Breiðafjörður har sagts vara oräkneliga. Men nu står det klart att de är drygt 5 000 i antal - åtminstone om uträkningarna ska utgå från hur många som faktiskt har namngivits. Bakom arbetet med kartläggningen står Þor­vald­ur Þór Björns­son vid Náttúrufræðistofnun Íslands. Det berättar Morgunblaðið.

Enligt sägnerna ska antalet öar i Breiðafjörður - den fjord på västra Island som går mellan norra Snæfellsnes och södra Västfjordarna - vara oräkneligt. Att de är många har aldrig ifrågasatts. Däremot finns det många olika sätt att räkna. Inte minst eftersom många inte är högre än att de helt eller delvis täcks av vatten vid flod.

Länge har antalet sagts vara mellan 2 500 och 3 000. Då har utgångspunkten varit att inkludera alla öar, kobbar, holmar och skär som det växer gräs på. Andra klippor har inte räknats med.

Nu har Þor­vald­ur Þór Björns­son vid Náttúrufræðistofnun Íslands gjort ett försök att räkna antalet öar i Breiðafjörður. Han har enligt Morgunblaðið utgått från vilka öar som har namngivits och vilka som fungerar som häckningsplatser för fåglar.

Hans slutsats är att det totala antalet öar är drygt 5 000. Þor­vald­ur Þór Björns­son har hittat drygt 3 000 öar, holmar, kobbar och skär som både är namngivna och används som häckningsplatser. Dessutom har han identifierat ytterligare 2 200 namngivna holmar och skär som inte nyttjas av fåglar.

Att komma fram till något exakt antal är svårt så länge det inte finns några exakta kriterier eller undersökningar. Även om öarna i Breiðafjörður inte är oräkneliga så är de åtminstone 3 000 - och beroende på räknesätt till och med över 5 000 till antalet.