tisdag 10 maj 2016

Ólafur Ragnar Grímsson hoppar av presidentvalet

Ólafur Ragnar Grímsson ändrar sig ännu en gång - och ger upp kampen om att väljas för en sjätte fyraårsperiod som Islands president. Samtidigt visar en opinionsmätning från MMR att stödet för honom mer än halverats under de senaste veckorna. I stället har Guðni Th. Jóhannesson en majoritet av väljarna bakom sig.

Bara 25,3 procent för Ólafur Ragnar Grímsson och 59,2 procent för Guðni Th. Jóhannesson. Så såg de opinionssiffror ut som MMR publicerade i går. Inom loppet av två veckor hade utmanaren skaffat sig egen majoritet och den sittande presidenten fått se sitt väljarstöd halverat.

Därefter dröjde det bara sjutton minuter innan ett väntat besked kom från presidentens residens på Bessastaðir. Ólafur Ragnar Grimsson drar tillbaka sin kandidatur till sommarens presidentval - bara tre veckor efter att han plötsligt ändrat sig och meddelat att han trots tidigare löften om att sluta avsåg att ställa upp på nytt.

När Ólafur Ragnar Grímsson motiverade sin kovändning hänvisade han till ett osäkert politiskt läge i landet. I gårdagens pressmeddelande sades inget om någon politisk ovisshet. I stället hävdade han att läget stabiliserats samtidigt som flera goda presidentkandidater presenterat sig:
"Undersökningar har visat att ett stort antal människor vill anförtro mig ämbetet på nytt, men den glädjande utvecklingen har också ägt rum där demonstrationernas vågor har lagt sig och samhällsfrågorna har kommit in på en traditionell och lugn väg. Händelser de senaste dagarna har gjort det klart att folket nu kan välja kandidater som har omfattande kunskaper om presidentämbetets natur, historia och uppgifter; valets resultat skulle kunna bli ett liknande stöd för en ny president som tidigare presidenter har fått vid sitt första val."
Ólafur Ragnar Grímsson säger till Vísir att han i torsdags började att överväga sin kandidatur på nytt. Då publicerade Fréttablaðið en opinionsmätning som visade att det fanns ett starkt stöd för Guðni Th. Jóhannesson. Därmed minskade risken för att en president skulle väljas med ett mycket begränsat stöd. Vidare hävdar Ólafur Ragnar Grímsson att de omständigheter som fick honom att ställa upp var unika:
"Det var tusentals människor som demonstrerade vid alltinget, statsministern avgick och det beslutades att flytta alltingsvalet. Så var läget också sådant, trots att det var tre och en halv månad sedan jag meddelade att jag inte tänkte ställa upp, att det på arenan inte kommit in några kandidater som hade något betydande stöd hos folket. I alla dessa omvälvningar och närmast kalabalik som uppstod i samhället sades det till mig att jag inte kunde lämna bordet. Sedan har lyckligtvis det skett att sakerna har lugnat sig allmänt och så har det in på arenan kommit, vilket är mycket märkligt i presidentämbetets historia, å ena sidan en av islänningarnas främsta forskare om ämbetet och å andra sidan en av landets mest erfarna politiker."
Däremot förnekar han att hustrun Dorrit Moussaieffs kopplingar till brevlådeföretag i skatteparadis skulle ha haft någon inverkan på hans beslut att dra tillbaka kandidaturen. Inte heller anser Ólafur Ragnar Grímsson att han har velat om att ställa upp eller inte. Han förnekar också att han skulle underskatta de kandidater som anmält sig när han själv kovände i frågan.

Samtidigt visar alltså en opinionsmätning utförd av MMR att stödet för Ólafur Ragnar Grímsson har minskat kraftigt under de senaste tre veckorna. Han tappar hela 27,3 procentenheter till 25,3 procent. Guðni Th. Jóhannesson - som inte ens särredovisades i den föregående mätningen - får 59,2 procent.

Även väljarstödet för Andri Snær Magnason minskar dramatiskt. Han förlorar 20,6 procentenheter och har nu bara stöd av 8,8 procent. Halla Tómasdóttir får 1,7 procent - en tillbakagång med 7,1 procentenheter - och övriga kandidater får tillsammans 1,9 procent, en minskning med 7,3 procentenheter.

Davíð Oddsson, som meddelade sin kandidatur i söndags, får 3,1 procent. Men det var bara en dryg fjärdedel av deltagarna i undersökningen som fick honom nämnd som en svarsmöjlighet. Det verkliga stödet är alltså sannolikt betydligt större.

Den stora frågan blir nu hur Ólafur Ragnar Grímssons anhängare kommer att rösta. Hos MMR har 50,6 procent av dem Guðni Th. Jóhannesson som andrahandsfavorit medan Andri Snær Magnason bara får 4,6 procent. En fjärdedel väljer någon övrig kandidat medan en femtedel avstår från att rösta eller röstar blankt.

Andri Snær Magnasons sympatisörer lägger i andra hand sin röst på Guðni Th. Jóhannesson - vars väljare i något större utsträckning föredrar Andri Snær Magnason före Ólafur Ragnar Grímsson.

I dagsläget ser Davíð Oddsson ut att ha små möjligheter att vinna valet. Precis som Ólafur Ragnar Grímsson lockar han främst äldre män och borgerliga väljare bosatta på landsbygden. Andri Snær Magnason är stor bland unga huvudstadsbor medan Guðni Th. Jóhannesson har särskilt starkt stöd bland kvinnor och högskoleutbildade.

Anmärkningsvärt är att inga sympatisörer alls till Framstegspartiet eller Självständighetspartiet vill se Andri Snær Magnason som president.

Här kan du läsa mer om det kommande presidentvalet.