onsdag 18 maj 2016

Piratpartiet fortsätter tappa väljare till Gröna vänstern

Självständighetspartiet och Gröna vänstern är de två isländska partier som just nu lockar allt fler väljare. Samtidigt fortsätter Piratpartiet att förlora stöd. För övriga partier i alltinget - Framstegspartiet, Socialdemokraterna och Ljus framtid - är läget fortsatt dystert. Det visar en opinionsmätning utförd av Félagsvísindastofnun på uppdrag av Morgunblaðið.

Regeringskrisen i början av april resulterade i ett nyval planerat till oktober. Trots att Självständighetspartiet drogs in i härvan kring ministrars bolag i skatteparadis har opinionssiffrorna stärkts. För koalitionspartnern Framstegspartiet har utvecklingen däremot gått i motsatt riktning.

Självständighetspartiet får nu 28,2 procent, en ökning med 4,9 procentenheter jämfört med den mätning som gjordes i samband med regeringskrisen. Därmed återtar Självständighetspartiet positionen som Islands största parti. Piratpartiet får 25,8 procent, en tillbakagång med 5,1 procentenheter.

Piratpartiet har alltså även hos Félagsvísindastofnun förlorat ställningen som störst i landet. Utvecklingen är anmärkningsvärd. Piratpartiet är nu 2,6 procentenheter mindre än Självständighetspartiet. Vid årsskiftet var marginalen 10,1 procentenheter till Piratpartiets fördel.

Många av de väljare som tidigare sympatiserade med Piratpartiet verkar nu i stället sätta sina förhoppningar till Gröna vänstern. Stödet ökar med 4,2 procentenheter till 18,9 procent.

De tre övriga partierna i alltinget kämpar mot sviktande väljarstöd. Framstegspartiet får 8,2 procent, en minskning med 4,7 procentenheter. Det förefaller alltså vara så att väljarna strömmar från Framstegspartiet till Självständighetspartiet.

Socialdemokraterna har 8,9 procent av väljarna bakom sig, en nedgång med 0,6 procentenheter. Ljus framtid får snäppet längre upp till alltingets femprocentsspärr. Stödet är 4,4 procent, en minskning med 0,4 procentenheter.

Det nya högerpartiet Renässans - som grundas formellt i nästa vecka - får 3,5 procent. Även Gryning och Folkfronten särredovisas. De får 0,9 respektive 0,5 procent. Övriga partier får tillsammans 0,7 procent.

Här kan du läsa mer om opinionsläget.