fredag 6 maj 2016

Piratpartiet tappar var femte väljare på tre veckor

Mer än var femte väljare har övergett Piratpartiet under de tre senaste veckorna. Samtidigt går Självständighetspartiet starkt framåt. Piratpartiet behåller dock positionen som Islands största parti - men försprånget är inom den statistiska felmarginalen. Efter ett tillfälligt uppsving är Ljus framtid åter under femprocentsspärren. Det visar en opinionsmätning från MMR.

Regeringskrisen och beskedet om nyval har utlöst ett ras i opinionen för Piratpartiet. Den nedåtgående trenden är stark hos samtliga opinionsinstitut. Nästan lika stark är den uppåtgående trenden för Självständighetspartiet. Uppenbarligen är det många missnöjda väljare som inför ett nyval söker sig till något av de etablerade partierna.

Piratpartiet är dock med 28,9 procent av väljarstödet alltjämt Islands största parti. Siffran är den lägsta hos MMR på ett helt år och innebär en tillbakagång med 7,8 procentenheter på bara tre veckor. Partiet har alltså förlorat drygt var femte väljare på denna korta tid.

Självständighetspartiet går i motsatt riktning. Stödet ökar med 5,3 procentenheter till 27,8 procent. Det är den högsta noteringen hos MMR under 2016. Avståndet till Piratpartiet - som för tre veckor sedan var 14,2 procentenheter - är nu bara 1,2 procentenheter och ligger inom den statistiska felmarginalen.

En annan vinnare på regeringskrisen ser ut att bli Gröna vänstern. Partiet ökar med 1,2 procentenheter till 14 procent. Starkare har inte stödet varit på två och ett halvt år.

Framstegspartiet tycks vara på god väg att vinna tillbaka de väljare som övergav partiet i samband med regeringskrisen. Partiet får nu 11,2 procent, en uppgång med 2,5 procentenheter.

Socialdemokraterna ligger däremot nästan still i opinionen. Stödet är nu 9,7 procentenheter, en nedgång med 0,2 procentenheter.

Ljus framtids kliv över femprocentsspärren till alltinget för tre veckor sedan verkar bara ha varit en tillfällighet. Då var det första gången på ett halvår som partiet klarade spärren. Nu sjunker stödet med 2,4 procentenheter till 3,4 procent.

Inget annat parti är i närheten av femprocentsspärren. Demokrativäktaren får 0,8 procent (en ökning med 0,5 procentenheter), Gryning 0,6 procent (+0,3), Hushållens parti 0,6 procent (+0,1), Sturla Jónsson 0,5 procent (+0,4), Landsbygdspartiet 0,1 procent (-0,4 procent), Folkfronten 0,1 procent (oförändrat) och Regnbågen 0 procent (-0,1).

Övriga partier får 2,3 procent, en ökning med 1,8 procentenheter. MMR särredovisar till skillnad från Gallup inte nybildade partiet Renässans.

Stödet för regeringen är nu 32,9 procent, ett uppsving med hela 6,9 procentenheter. Siffran för tre veckor sedan - 26 procent - var den sämsta under hela mandatperioden för koalitionen mellan Självständighetspartiet och Framstegspartiet.

Här kan du läsa mer om opinionsläget.