tisdag 31 maj 2016

Politiker kan ha gömt undan miljonarv i skatteparadis

En familjetragedi som inte har i medierna att göra. Så beskriver tidigare kommunpolitikern Júlíus Vífill Ingvarsson turerna kring arvet efter fadern Ingvar Helgason. Av sina syskon anklagas han ha gömt flera hundra miljoner isländska kronor på konton i skatteparadis. Júlíus Vífill Ingvarsson själv anklagar syskonen för att ha kommit över miljonbelopp från modern i familjen.

I april i år meddelade Júlíus Vífill Ingvarsson att han lämnade uppdraget som kommunfullmäktigeledamot för Självständighetspartiet i Reykjavík. Avhoppet var överraskande. Visserligen hade det avslöjats att han hade en pensionsfond genom ett brevlådeföretag i ett skatteparadis. Bolaget grundades dessutom så sent som 2013.

Bolaget heter Silwood Foundation och är hemmahörande på Brittiska Jungfruöarna. Júlíus Vífill Ingvarsson registrerade aldrig ägandet i den förteckning över ekonomiska intressen som kommunen för över alla fullmäktigeledamöter.

Det anmärkningsvärda var alltså att han avgick. Partikamrater som finansminister Bjarni Benediktsson och inrikesminister Ólöf Nordal ertappades också med bolag kopplade till skatteparadis. De visade dock aldrig någon som helst tanke på att avgå.

Alla var dock inte lika förbryllade över avgången. Två syskon ska i stället närmast ha fått en uppenbarelse av avslöjandet. Plötsligt ska de ha förstått att Júlíus Vífill Ingvarsson gömt undan delar av arvet från fadern Ingvar Helgason.

Ingvar Helgason hf. var ett av Islands mest välmående företag när grundaren avled 1999. Bilhandlaren Ingvar Helgason - som inledde karriären med att importera östtyska Trabant till Island - hade i många år valt att få provision från utländska tillverkare insatt på konton i utlandet. Inget tyder på att han skattade för pengarna - vilket är olagligt.

Strax före sin död ska Ingvar Helgason ha berättat för familjen om ett konto med undanstoppade tillgångar. Det ska ha handlat om flera hundra miljoner isländska kronor. Hans bolag hade då i flera år stått för en dryg fjärdedel av bilförsäljningen på Island.

I många år har flera av familjemedlemmarna utan framgång letat efter kontot med undanstoppade pengar. Efter sin avgång från fullmäktige i Reykjavík ska Júlíus Vífill Ingvarsson ha meddelat att pengarna fanns i bolaget Silwood Foundation i Panama.

Historien rullades nyligen upp i RÚV:s Kastljós. Där framkom det att de saknade tillgångarna gjort att Ingvar Helgasons dödsbo inte kunnat delas mellan arvingarna. I höstas avled hans änka. Arvingar till dödsboet är sju barn och arvingar till ett åttonde som inte längre är i livet.

Flera syskon tror att Júlíus Vífill Ingvarsson och en av hans bröder låg bakom en affär som i princip tömde Ingvar Helgason hf. Efter Ingvar Helgasons död började bolaget samla på sig skulder samtidigt som ledningens löner ökade. Ingvar Helgason hf. gick ihop med bolaget Bílheimar.

År 2001 köpte bolaget Lindos Alliance 18 procent av aktierna i det nya bolaget. Köpesumman var 300 miljoner isländska kronor. Somliga tyckte att det var ett högt pris med tanke på att bolaget de köpte hade skulder på cirka 200 miljoner.

Någon företrädare för Lindos Alliance dök aldrig upp på Island. I efterhand visade det sig att bolaget - till skillnad från vad som påståtts - inte alls var hemmahörande i Luxemburg. I stället hade det sin juridiska hemvist på Brittiska Jungfruöarna. De övriga syskonen tror att Júlíus Vífill Ingvarsson och hans bror låg bakom planen.

Júlíus Vífill Ingvarsson har anklagat RÚV för en rad felaktigheter i rapporteringen. Han har dock inte preciserat vilka bristerna är. Han har också hävdat att han inte fått bemöta uppgifterna. Detta påstående fick RÚV att på Facebook publicera ett mejl med en lång rad frågor till honom som han väljer att inte bemöta. I ett inlägg på Facebook upprepade han kritiken utan att precisera den. Genom inläggFacebook fick han också stöd av två barn.

I ett nytt inlägg hävdade Júlíus Vífill Ingvarsson att det rörde sig om en familjetragedi som inte hörde hemma i medierna. Bland annat har han skrivit att några av syskonen ska ha tagit ut miljonbelopp från moderns konto.

Exakt vad som är sant och falskt är oklart. Flera av syskonen vill dock få en oberoende granskning gjord för att få svar på vad som verkligen hände med de pengar som Ingvar Helgason lade undan till sig själv och hustrun på ålderns höst.

Här kan du läsa mer om Júlíus Vífill Ingvarssons avhopp.