tisdag 17 maj 2016

Sediment täpper till hamnen i Kópasker

Sand, sediment och lera håller på att göra hamnen i Kópasker obrukbar. I dag kan bara hälften av bryggplatserna nyttjas - och när det är ebb kan vissa båtar varken komma in i eller lämna hamnen. Den båtramp som används för att ta upp och sjösätta båtar ligger nu begravd under 1,5 meter sand, rapporterar RÚV.

Kópasker på nordöstra Island hade vid årsskiftet 124 invånare. Den lilla tätorten fungerar som servicecentrum för gårdar i regionen. Något större fiske finns inte längre på orten eftersom både kvoter och fryshus saknas. Däremot är det flera mindre båtar som använder hamnen i Kópasker. Som mest är båtarna ett tiotal under fångstperioden för sjurygg.

Men frågan är hur länge fiskare kommer att kunna använda hamnen. Det är tre år sedan den senast rensades från sand och sediment - i synnerhet fin lera blandad med pimpsten. Nu är läget så allvarligt att hälften av bryggplatserna är obrukbara. Även under flod går det att gå långt ut utan att bli det minsta blöt om fötterna.

Vid ebb är det ännu svårare att använda hamnen. Vid flera tillfällen under våren har båtar dragits loss från bryggplatserna när de fastnat i sanden. Bara vid några bryggplatser och i en smal ränna in i hamnen är djupet som mest fyra meter.

Längre tillbaka i tiden bidrog större båtar till att hålla rännan öppen. I dag är det inte möjligt för större trålare att lägga till i Kópasker.

Att använda båtrampen för att sjösätta eller ta upp båtar är inte heller att tänka på. Den ligger begravd under 1,5 meter sand.

Problemet härstammar från Jökulsá á Fjöllum, den glaciärälv som rinner ut i Öxarfjörður vid Bakkahlaupsós sydväst om Kópasker. Den för med sig stora mängder sand och sediment som driver längs kusten och täpper till hamnen.

Hamnvakten Guðmundur Magnússon säger till RÚV att hamnen behöver rensas från stora mängder sand och sediment. Den insats som gjordes för tre år sedan räckte inte långt. Som det är nu uppstår ofta problem när båtar ska in eller ut ur hamnen:
"De flyter ganska bra i springfloden men när det är ebb, och jag talar inte om när det är maximal skillnad mellan ebb och flod, så sitter vissa på kölen. ... Jag skulle uppskatta att det vore omkring 40 000 kubikmeter som skulle behövas tas upp. ... Det har blivit tre år sedan det pumpades senast och då var det omkring 8 000 kubikmeter. Våren därpå var tillståndet närmast detsamma igen."
Den enda tänkbara varaktiga lösningen är att bygga pirar som hindrar sanden från att strömma in i hamnen. Det är dock en dyr lösning - och några pengar till ett sådant projekt finns inte i regeringens eller myndigheternas planer under de närmaste åren. Och kommunen har på egen hand inte råd att finansiera ett sådant projekt.

Frågan är därför hur länge hamnen i Kópasker kan användas om inget görs. Bara ett fåtal små båtar använder hamnen året runt. De båtar som nyttjar hamnen tillfälligt riskerar att välja andra hamnar om djupet inte blir större eftersom sanden äventyrar maskineriet. Och med ännu färre båtar som använder hamnen ökar inte sannolikheten för att myndigheterna ska lägga pengar på den.

Här kan du läsa mer om Kópasker.