fredag 13 maj 2016

Släkting åkte hem med fel barnbarn från förskolan

Först klev mannen ovetandes in på fel avdelning på förskolan. Där sade han att han kommit för att hämta ett barn med ett namn liknande barnbarnets. En anställd hämtade barnet med det snarlika namnet. Mannen tog barnet och åkte. Att det inte var rätt barn som han fått med sig upptäcktes först när hans hustru kommit hem, rapporterar RÚV.

Eftersom mannen tillbringat mycket tid i utlandet mindes han inte riktigt hur det 2,5 år gamla barnbarnet såg ut. Han klev in på förskolan i Akureyri och sade ett namn. Personal kom snart tillbaka med ett barn i rätt ålder. Därefter åkte han hem med det.

När hustrun kom hem insåg hon direkt att det inte var barnbarnet som han fått med sig, utan ett främmande barn. De återvände genast till förskolan där barnets mor redan kommit för att hämta det. Hon hade just fått beskedet att någon annan hämtat barnet när paret dök upp.

En serie olyckliga misstag ledde till att mannen fick med sig fel barn. Han gick själv till fel avdelning på förskolan. Han uppgav ett namn mycket likt ett namn som faktiskt fanns på avdelningen. Därför fick han ta med sig barnet hem - trots att det på förskolor ska finnas listas över vilka personer som har rätt att hämta ett visst barn.

Bägge familjerna och de anställda erbjöds krishjälp efter händelsen, berättar RÚV.