fredag 17 juni 2016

Arbetslöshet på Island sjunker till rekordlåga 2,2 procent

Bara 2,2 procent av islänningarna var arbetslösa under maj. Så låg har inte arbetslösheten varit i landet sedan finanskraschen hösten 2008. Vinnumálastofnun förutspår att den kommer att fortsätta att sjunka även under juni. Flest arbetslösa fanns i maj i Reykjavíkområdet. Färst var de arbetslösa i Norðurland vestra.

I februari 2010 kulminerade arbetslösheten på Island i finanskraschens kölvatten. I hela landet var det 9,3 procent som stod utan jobb. På Suðurnes - den hårdast drabbade regionen - var det hela 15 procent som inte hade något arbete att gå till.

Sedan dess har andelen arbetslösa sjunkit från år till år. I maj var arbetslösheten 2,2 procent, den lägsta siffran sedan finanskraschen drabbade Island hösten 2008. Det är en minskning med 0,3 procentenheter jämfört med april.

Reykjavíkområdet har nu blivit den region där arbetslösheten är högst. I maj var arbetslösheten 2,4 procent, en minskning med 0,3 procentenheter. Näst högst var den i Norðurland eystra och Västfjordarna med 2,2 procent. I Norðurland eystra sjönk den med 0,4 procentenheter jämfört med 0,2 procentenheter för Västfjordarna.

Vidare var arbetslösheten på Suðurnes 2,1 procent (-0,5), Suðurland 1,7 procent (-0,4), Austurland 1,6 procent (-0,3), Vesturland 1,4 procent (-0,4) och Norðurland vestra 1 procent (-0,4).

Under maj hade sju isländska kommuner full sysselsättning: Helgafellssveit och Skorradalshreppur i Vesturland, Árneshreppur i Västfjordarna, Akrahreppur och Skagabyggð i Norðurland vestra samt Borgarfjarðarhreppur och Fljótsdalshreppur i Austurland.

Både män och kvinnor hittade i större utsträckning nya jobb under maj. Fortfarande är dock betydligt fler kvinnor än män arbetslösa. Arbetslösheten bland män är 1,8 procent och bland kvinnor 2,6 procent.

I maj hade 50 procent av de arbetslösa varit utan jobb i minst ett halvår. Arbetslösa i minst ett år hade 25 procent varit. Utländska medborgare utgjorde 21 procent av det totala antalet arbetslösa.

Vinnumálastofnun räknar med att arbetslösheten fortsätter att sjunka även under juni. Den väntas som lägst bli 2 procent.

Här kan du läsa mer om arbetslösheten på Island.