söndag 5 juni 2016

Dagens bonuscitat

"Trots att marknaden har förbättrats i huvudstadsregionen de senaste åren är det egentligen först i slutet av förra året som vi ser en förbättring av fastighetsmarknaden här på Suðurnes. De senaste månaderna har det dock gått mycket bra och företag och investerare har sett möjligheter med koppling till flygplatsen och de möjligheter som finns här att nyttja och utveckla de egendomar som finns här."

Kjartan Eiríksson, chef för Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar som har uppdraget att sälja fastigheter från den gamla Nato-basen i Keflavík, i RÚV om utvecklingen.