fredag 10 juni 2016

Dagens citat

"Människor kommer naturligtvis inte hit till Vík för att titta på oss. De kommer för att titta på omgivningen och naturen här. ... Det är naturligtvis inte möjligt att lägga det på en fåtalig kommun att ordna all uppbyggnad. Där måste naturligtvis statsmakten komma in."

Ásgeir Magnússon, kommunchef i Mýrdalshreppur, säger i RÚV att kommunen behöver mer statliga medel för att kunna hantera explosionen av turister.