söndag 19 juni 2016

Dagens citat

"Island är ett rikt land, ett land som har mängder av naturresurser och stort humankapital. Denna rikedom bör vi nyttja till att som bäst säkra att ingen på Island behöver lida brist. Det är en stor uppgift som inte löses på ett ögonblick, och den löses endast om vi alla hjälper till. Människor ställer inte krav på att alla har det lika gott ställt, men människor har ingen acceptans för orättvis fördelning där vissa får nyttja och andra inte. Särskilt gäller detta när människors känsla är att vissa får fler och bättre möjligheter än andra. Men glöm inte heller att var och en är sin lyckas smed."

Statsminister Sigurður Ingi Jóhansson i sitt nationaldagstal.