måndag 20 juni 2016

Dagens citat

"Jag har aldrig röstat i alltingsval. Jag har bara röstat i presidentval när jag själv har kandiderat och så röstade jag i Icesave-omröstningarna. Jag tycker att det är riktigt att presidenten inte bidrar till att skapa funderingar om hur han har röstat."

Avgående presidenten Ólafur Ragnar Grímsson säger i Vísir att han inte tänker rösta på sin efterträdare i lördagens val.