lördag 25 juni 2016

Dagens citat

"Detta är först och främst en uppteckning av häckfåglar som häckar på holmar och skär i Breiðafjörður."

Þor­vald­ur Þór Björns­son vid Náttúrufræðistofnun Íslands i Fréttablaðið om den kartläggning som gjort att han räknat ut att det i Breiðafjörður finns 3 009 öar och 1 275 skär - läs mer här.