lördag 4 juni 2016

Dagens citat

Foto: Citizen Press
"Kanske är det bara blyghet inför politiken. Den har haft en negativ stämpel på sig och man har inte velat märka ut någon riktning och velat vara fri. Fast jag har tagit ställning i sakfrågor har jag inte etiketterat mig som ett parti och har inte följt partilinjer. Så jag har funderat på att delta, men jag har inte velat binda mig vid ett parti och har ansett att mina styrkor bäst används utanför systemet med min självständiga röst eller som en del av en oberoende grupp. Men nu tyckte jag att det blivit dags att ta ansvar för dem och ta dem till ett större sammanhang. Därför tog jag detta språng."

Andri Snær Magnason i Kjarninn om vad som fick honom att ställa upp i det kommande presidentvalet.