tisdag 21 juni 2016

Dålig städning tvingar pensionat i Blönduós att stänga

Städningen på Blönduból i Blönduós är så bristfällig att pensionatet tvingas att stänga. Beslutet klubbades av Heilbrigðiseftirlit Norðurlands vestra efter en inspektion. Myndigheten inspekterade lokalerna efter att gäster klagat på dålig städning. Ägaren tillbakavisar kritiken och hävdar att han fallit offer för lögner.

Blönduból ligger vid älven Blandas strand i Blönduós på nordvästra Island. Pensionatet har både rum och campingstugor. Nu tvingas Blönduból att upphöra med uthyrningen av rum. Skälet är bristande städning.

Det var efter uppgifter om undermålig städning som personal från Heilbrigðiseftirlit Norðurlands vestra, den regionala hälsoskyddsmyndigheten, inspekterade Blönduból. Myndigheten instämde i bristerna. En sammanställning över vad som behövde åtgärdas skickades med brev den 14 juni.

Men ägaren Jónas Skaftason ansåg inte att det fanns några problem att rätta till. Därför togs två dagar senare ett beslut om att stänga pensionatdelen.

Sigurjón Þórðarson vid Heilbrigðiseftirlit Norðurlands vestra säger i Fréttablaðið att myndigheten inte hade något annat val än att stänga delar av Blönduból. Någon annan lösning fanns inte när inte ägaren ville åtgärda bristerna:
"Vi gjorde en inspektion av pensionatet och gjorde anmärkningar gällande städning. Vi ville få ordning på detta och lade fram krav på att ägaren skulle förbättra städningen och att ägaren skulle ta fram ett schema där städningen var bristfällig. ... Denna anmodan totalvägrade ägaren att efterfölja och därför fanns det inget annat att göra än att tillfälligt stänga den del av pensionatet där städningen inte var i sin ordning."
Jónas Skaftason hävdar att han blivit offer för lögner från tidigare gäster. Han säger i Fréttablaðið att det rörde sig om utländska gäster som var missnöjda. De trodde sig ha bokat en övernattning i en campingstuga när de i själva verket hade bokat rum på pensionatet. Därefter ska de enligt Jónas Skaftason ha ljugit om Blönduból på Facebook
"Detta bygger på missförstånd och struntsaker och därför förstår jag inte dessa metoder."
Pensionatdelen av Blönduból förblir nu stängd tills städningen har förbättrats. Ägaren har också möjlighet att överklaga beslutet.

Klart är dock att de utländska gästerna inte är de första som klagar på bristande städning på Blönduból. På bokningssajten Booking har gästerna i snitt gett städningen betyget 5,3 av 10. Snittet för Blönduból är just nu 6,2.