söndag 19 juni 2016

Fortsatt höga priser på mat och alkohol på Island

Island är fortfarande ett av Europas dyraste länder när det kommer till mat, dryck, alkohol och tobak. Prisnivån ligger under 2015 klart över EU-snittet - och priserna är också betydligt högre än i Sverige. När det gäller mat är bara tre europeiska länder dyrare än Island. Och priserna för alkohol är näst högst i Europa. Det visar statistik från Eurostat.

Varje år sammanställer EU:s statistikorgan Eurostat uppgifter om kostnader för mat, dryck, alkohol och tobak inom EU, EES, kandidatländer och ytterligare några länder. Totalt ingår 38 europeiska länder i undersökningen.

I samtliga kategorier är Island under 2015 ett av Europas dyraste länder. Livsmedel och alkoholfria drycker är i snitt 30 procent dyrare än inom EU. Inom kategorierna bröd och spannmål, kött och mjölk, ost och ägg är de isländska priserna 39 procent högre än EU-genomsnittet. Som jämförelse är priserna i Sverige 24 procent över snittet.

När det gäller livsmedel och alkoholfria drycker är tre länder i Europa dyrare än Island: Schweiz som ligger 73 procent över snittet, Norge med 59 procent och Danmark med 45 procent.

Billigast i Europa är Makedonien, där priserna för mat och dryck bara är 58 procent av medelvärdet inom EU. Därefter följer Polen (63 procent), Rumänien (64 procent) och Albanien (68 procent).

Alkohol är på Island näst dyrast i Europa. Priserna i öriket är 126 procent högre än EU-snittet. Bara Norge är dyrare med priser som ligger 150 procent över medelvärdet inom unionen. I Sverige är alkohol 41 procent dyrare än genomsnittet för de 28 länderna tillsammans.

Även här är Makedonien billigast. I landet kostar alkohol 61 procent av EU-snittet. Sedan följer Bulgarien (64 procent), Rumänien och Bosnien-Hercegovina (72 procent) och Ungern (74 procent).

Tobak är bara dyrare i tre andra europeiska länder: Norge, Storbritannien och Irland. Här ligger dock de isländska priserna inte lika långt över medelvärdet inom EU. Snittet på Island är 41 procent över de genomsnittliga EU-priserna.

Också här är Makedonien billigast. Tobak kostar i Makedonien bara 25 procent av EU-snittet. Andra lågprisländer är Kosovo (33 procent), Albanien (34 procent) samt Montenegro och Serbien (35 procent).

Här kan du läsa mer om prisnivån på Island.