torsdag 2 juni 2016

Fyra av fem Reykjavíkbor är positiva till turister

Fyra av fem Reykjavíkbor anser att turismen är något positivt för den isländska huvudstaden. Bara var tjugonde tycker att turismen är negativ för Reykjavík. En klar majoritet sätter också stolthet i att ge besökare ett gott mottagande. Missnöjet med det stora antalet turister har dock ökat under det senaste året. Det visar en undersökning utförd av Maskína på uppdrag av Höfuðborgarstofa.

Turismen har de senaste åren utvecklats till Islands viktigaste näring och gått om både fisket och aluminiumindustrin. Förra året besökte 1,4 miljoner turister Island - och allt pekar på att även 2016 blir ett rekordår. Enligt prognoser väntas minst 1,6 miljoner utländska besökare till Island under året.

Majoriteten av turisterna tillbringar åtminstone en del av vistelsen i Reykjavík. I stora delar av stadens centrum har nu den övre gränsen för hur många hotell och restauranger som är tillåtna enligt detaljplanen nåtts. Dessutom är det i stadskärnans hjärta i snitt aldrig mer än 50 meter mellan souvenirbutikerna.

En klar majoritet av personer bosatta i Reykjavíkområdet anser att turismen är något positivt för den isländska huvudstaden. Hela 80,4 procent tycker att den som helhet är ganska eller mycket positiv för Reykjavík. Bara 5,5 procent uppger att turismen är negativ. Övriga 14,1 procent är varken positivt eller negativt inställda.

Även om missnöjet inte är utbrett har det växt under det senaste året. När samma fråga ställdes för ett år sedan var det 2,3 procent som ansåg att turismen var negativ och 84,5 procent som svarade att den var positiv.

Mest positiva till turister är män, personer i åldern 45 till 54 år, högskoleutbildade och höginkomsttagare. Mest negativa är kvinnor, islänningar som inte har fyllt 25 år, personer med enbart grundskoleutbildning och låginkomsttagare.

Ljus framtids och Socialdemokraternas väljare är de som i störst utsträckning upplever att turismen är bra för Reykjavík. Mest skeptiska är Gröna vänsterns och Framstegspartiets sympatisörer.

Minst bekymmer utgör turismen för personer bosatta i Kópavogur. Där är det bara 10,2 procent som har en neutral eller negativ attityd till turister. I Vesturbær i västra Reykjavík är det däremot hela 30,1 procent som inte tycker att turismen är positiv.

Mångfald, intäkter, folkliv och arbetstillfällen är ord som ofta förknippas med turismens positiva effekter. Trängsel, trafik, girighet och souvenirbutiker nämns ofta som negativa effekter.

Alltjämt är det sommaren som lockar flest turister till Island. Hela 69 procent av de tillfrågade svarar att antalet turister är lagom under juni, juli och augusti. 18,8 procent tycker att de kan vara ännu fler medan 12,2 procent anser att de redan är för många.

I centrala Reykjavík är det fler som anser att gränsen har passerats. Men en majoritet - 52,5 procent - tycker att turismen är lagom. Nästan lika många - 45,4 procent - anser dock att turisterna är för många. Bara 2,2 procent säger att det är lämpligt med fler turister i huvudstadens centrum.

Det är inom postnumret 101 i centrala Reykjavík som missnöjet är störst. Här svarar 32,8 procent att turisterna under sommaren är för många i den egna stadsdelen. Bara 5,5 procent säger att de är för få. Under lågsäsong - mellan september och maj - är det 16 procent av boende inom postnumret 101 som upplever att turisterna blivit för många.

Hela 90,6 procent säger att turister är vänliga i sina kontakter med lokalbefolkningen. Och 83,6 procent är stolta över att bo i en stad där besökare får ett gott mottagande. Vidare anser 61,3 procent att invånarna visar gästfrihet gentemot utländska turister. Vissa upplever dock att turismen för med sig ökad nedskräpning i centrum.

Vidare svarar 96 procent att turismen ökat utbudet av restauranger, 88,9 procent att den ökat utbudet av kaféer, 73,5 procent att den ökat utbudet av butiker, 65,2 procent att den ökat utbudet av nöjen och 60,6 procent att den ökat utbudet av kultur.

Samtidigt är utvecklingen inte enbart positiv. Även om tre av fyra upplever att butiksutbudet ökat så är det också många som tycker att mångfalden påverkats negativt. Det är hela 52,6 procent som säger att variationen minskat medan 25,2 procent svarar att den ökat.

Allt fler boende i Reykjavíkområdet upplever turister som störande. Nu svarar 75,3 procent att de aldrig har något obehag av turister. För ett år sedan var motsvarande siffra 88,5 procent. Det är dock bara 2,4 procent som säger att störningarna sker ofta eller mycket ofta.

Ändå tycks inte turismen ha påverkat livskvaliteten i någon större utsträckning. 75,1 procent tycker inte att den förändrats av de ökande strömmarna av besökare, 18,6 procent säger att den förbättrats och 6,4 procent upplever att den försämrats.

I slutändan är det 68 procent som tycker att det positiva med turismen väger tyngre än det negativa. Motsatt uppfattning har 14,9 procent medan 17,1 procent säger att det positiva och det negativa tar ut varandra.

Dessutom säger 83,7 procent att turismen har positiva ekonomiska effekter. Bara 3,2 procent svarar att turismens inverkan är negativ för ekonomin.

Anmärkningsvärt är dock att det är 22,3 procent som säger att Reykjavíks kommun har tillräckliga inkomster från turismen. Övriga 77,7 procent anser att de är otillräckliga. Samtidigt säger 72,6 procent ja till en övernattningsskatt där intäkterna går direkt till kommunen.

Här kan du läsa mer om förra årets attitydundersökning.