lördag 18 juni 2016

Hveragerði välkomnar syriska flyktingar till kommunen

Ett fyrtiotal syriska flyktingar väntas till Island i höst. Socialminister Eygló Harðardóttirs val av mottagarkommuner är Reykjavík, Árborg och Hveragerði. I ett uttalande välkomnar kommunstyrelsen i Hveragerði beslutet. Kommunen lovar att göra sitt yttersta för att flyktingarna ska trivas på orten.

I september eller oktober väntas nästa grupp av syriska kvotflyktingar till Island. Det handlar om ungefär 40 personer som i dag befinner sig i flyktingläger i Libanon. Mottagandet har klubbats av regeringen. Socialminister Eygló Harðardóttir har pekat ut Reykjavík, Árborg och Hveragerði som mottagarkommuner.

Tanken är att hälften av flyktingarna ska hamna i Reykjavík. Grannkommunerna Árborg och Hveragerði delar på ansvaret för resten av gruppen.

I ett uttalande från kommunstyrelsen i Hveragerði rosas regeringens beslut. Kommunen lovar att göra sitt bästa för att ge flyktingarna ett gott mottagande:
"Det blir en krävande men även en givande uppgift att ta emot gruppen. ... Allt som är möjligt kommer att göras för att ta emot dessa individer så att de kan trivas bra här och att de kan anpassa sig till det isländska samhället och stadslivet som bäst."
Tillsammans med Árborg kommer kommunen att anställa en projektledare för mottagningen. Mottagandet sker i samarbete med Röda korset.

Här kan du läsa mer om Islands flyktingmottagande.