fredag 10 juni 2016

Mer torsk i isländska vatten än på 40 år

Inte på fyrtio år har beståndet av romläggande torskhonor varit så stort i isländska vatten. Därför föreslår Hafrannsóknastofnun enligt ett pressmeddelande en ökad fångstkvot till 244 000 ton under det kommande fiskeåret. Det är en ökning med 5 000 ton jämfört med innevarande år. Det slutgiltiga beslutet om fångstkvoter tas av fiskeminister Gunnar Bragi Sveinsson.

De senaste tjugo åren har återväxten för torsk - den ekonomiskt viktigaste arten för den isländska fiskeindustrin - varit stabil. Den har ännu inte nått samma höga nivåer som mellan 1955 och 1985, men i och med att en lägre andel av beståndet fångas har det ändå kunnat växa snabbt.

Nu är torskbeståndet det största på fyrtio år. Under perioden har det tidigare inte funnits så många romläggande honor som i år. Även de närmaste åren ser beståndet ut att vara stabilt. Visserligen var återväxten sämre än normalt under 2013, men det kompenseras sannolikt av återväxt strax över snittet under såväl 2014 som 2015.

Hafrannsóknastofnun föreslår därför en total torskkvot på 244 000 ton under nästa fiskeår som tar sin början i september. Det är en ökning med 5 000 ton jämfört med innevarande fiskeår.

Fiskeminister Gunnar Bragi Sveinsson är den som beslutar om hur stor kvoten blir. Ministrar följer i regel myndighetens rekommendationer. Han säger i ett pressmeddelande att ett besked om kvoter för torsk och andra arter är att vänta före månadsskiftet:
"Detta är givetvis mycket goda nyheter för det isländska samhället och vi kan se positivt på framtiden. De flesta fiskebestånd runt Island har de senaste åren ständigt stärkts som dessa resultat visar så att det inte kommer tvistas om betydelsen av en ansvarsfull fångstkontroll som baseras på vetenskaplig grund."
Kolja är en annan ekonomiskt viktig art. Sedan flera år tillbaka är dock bestånden förhållandevis svaga. Andelen av beståndet som får fiskas varje år har dock minskat samtidigt som årgångarna 2014 och 2015 varit goda. Efter 2017 förutspår Hafrannsóknastofnun att fisket av kolja kan öka. För kommande fiskeår är dock rekommendationen 34 600 ton, en minskning med 1 800 ton.

Bestånden av sej och större kungsfisk är stabila. Den rekommenderade kvoten för sej ligger kvar på 55 000 ton medan kvoten för större kungsfisk föreslås öka till 52 800 ton, vilket är 1 800 ton mer än under detta år.

Den sjukdom som drabbade en stor del av sillbeståndet 2011 gör fortfarande att antalet romläggande honor är lägre än väntat. Även under 2012 var återväxten dålig. Kvoten föreslås bli 63 000 ton, en minskning med 8 000 ton. Efter 2017 tros dock utvecklingen vända uppåt.

En annan art som inte mår bra är lodda. I väntan på nya uppskattningar av beståndets storlek utfärdas ingen rekommendation för lodda. Samma sak gäller hälleflundra. Där föreslås det fiskestopp som infördes 2013 gälla även kommande fiskeår. Övriga plattfiskar mår betydligt bättre.

Sedan tidigare har Gunnar Bragi Sveinsson utfärdat en kvot för makrill på 147 824 ton för 2016.