onsdag 1 juni 2016

Muslimskt samfund kastas ut ur lokaler i Reykjavík

I dag vräks Menningarsetur múslima á Íslandi från lokalerna i Reykjavík. Att församlingen nu kastas ut är ett resultat av Stofnun múslima á Íslandis seger i en hyrestvist. Domen har överklagats till Hæstiréttur Íslands, men Héraðsdómur Reykjavíkur anser inte att det ska förhindra att vräkningen genomförs nu på förmiddagen.

De senaste åren har relationerna mellan Menningarsetur múslima á Íslandi och Stofnun múslima á Íslandi blivit allt sämre. Från att inledningsvis ha varit två organisationer med åtminstone på ytan konstruktiva kontakter har relationerna havererat.

Menningarsetur múslima á Íslandi är landets näst största muslimska trossamfund. Vid årsskiftet hade det 390 medlemmar. Sedan hösten 2012 har samfundet använt Ýmishúsið på Skógarhlíð i Reykjavík för sin verksamhet. Lokalerna har fungerat som moské och samlingsplats för olika typer av möten.

Inom samfundet har det funnits stora förhoppningar om att kunna bygga en egen moské. I Reykjavík har den rivaliserande församlingen Félag múslima á Íslandi med 475 medlemmar sedan tidigare fått en tomt av kommunen för ett moskébygge. Hittills är det dock oklart hur församlingen ska finansiera bygget.

Samfundet tecknade 2012 ett avtal om lokalerna med Stofnun múslima á Íslandi, en stiftelse i praktiken kontrollerad genom al-Risalah i Sverige och med starka band till Saudiarabien. Det var stiftelsen som köpte Ýmishúsið med syftet att lokalerna skulle användas av samfundet.

Menningarsetur múslima á Íslandi hade länge goda kontakter med Stofnun múslima á Íslandi. Förhoppningen var därför att stiftelsen skulle kunna bidra med pengar till ett moskébygge. Stiftelsen ska under förra året ha fått 1,7 miljoner dollar öronmärkta för ett sådant bygge - men än så länge har pengarna inte delats ut till någon av de isländska församlingarna.

Hyrestvisten om Ýmishúsið visar att konflikten är långt ifrån över. Versionerna av vad som hände går dock isär. Menningarsetur múslima á Íslandi anser sig ha tecknat ett hyresavtal på lokalerna som sträcker sig fram till 2023. Stofnun múslima á Íslandi hävdar däremot att det enda giltiga avtalet gällt tillfällig rätt att kostnadsfritt använda en del av lokalerna.

De två olika avtalen undertecknades med en dags mellanrum av samma företrädare för de två organisationerna. Därför ansåg Héraðsdómur Reykjavíkur att det senare avtalet - där samfundet tillfälligt fick använda stiftelsens lokaler - ska vara gällande.

Menningarsetur múslima á Íslandi har överklagat beslutet till Hæstiréttur Íslands. Enligt Héraðsdómur Reykjavíkur var dock inte det något skäl för att vänta med att genomföra vräkningen av samfundet.

Den muslimska församlingen kastas därför ut ur Ýmishúsið i dag klockan 10 lokal tid. Hur vräkningen kommer att gå återstår att se. Så sent som i slutet på förra veckan pågick Menningarsetur múslima á Íslandis verksamhet i lokalerna som vanligt.

Här kan du läsa mer om hyrestvisten.