måndag 6 juni 2016

Renässans klart över spärren till alltinget

Nybildade partiet Renässans tar för första gången steget över femprocentsspärren till alltinget. I en ny opinionsmätning utförd av Félagsvísindastofnun på uppdrag av Morgunblaðið får partiet 7,9 procent. Samtidigt tar Piratpartiet på nytt över positionen som Islands största parti från Självständighetspartiet. För Ljus framtid och Socialdemokraterna fortsätter krisen att fördjupas.

Ända sedan den sittande högerregeringen valde att svika vallöftet om en folkomröstning i EU-frågan har Viðreisn, Renässans, siktat på en partibildning med målet att ställa upp i nästa alltingsval. Den 24 maj grundades partiet formellt vid ett möte i Harpa i Reykjavík. Till ordförande valdes initiativtagaren Benedikt Jóhannesson.

Benedikt Jóhannesson basar över förlaget Heimur där han också äger 73,47 procent av aktierna. Länge tillhörde han Självständighetspartiets EU-vänliga falang. Efter löftessveket valde han att lämna partiet för att grunda Renässans.

Renässans punktprogram går på flera punkter i en betydligt liberalare riktning än Självständighetspartiets. Renässans säger sig ta ställning för allmänna intressen i stället för särintressen. Samtidigt talas det om öppenhet för handel. I praktiken skulle det kunna betyda ett avskaffande av dagens jordbrukspolitik där det inhemska lantbruket hålls under armarna genom skyddstullar och bidrag.

I Félagsvísindastofnuns nya mätning får nu Renässans 7,9 procent av rösterna, en ökning med 4,4 procentenheter jämfört med den mätning som gjordes för tre veckor sedan. Därmed tar sig partiet för första gången i en opinionsundersökning över femprocentsspärren till alltinget.

Samtidigt återtar Piratpartiet positionen som störst i landet. Piratpartiet får 28,3 procent, en ökning med 2,5 procentenheter. Självständighetspartiet backar hela 4,3 procentenheter till 23,9 procent. Förklaringen till tappet skulle kunna vara uppsvinget för Renässans.

Framstegspartiet ökar med 3,6 procentenheter till 11,8 procent. Övriga tre partier i alltinget förlorar väljarstöd. Gröna vänstern får 16,5 procent, en nedgång med 2,4 procent. Socialdemokraterna sjunker ännu djupare till 7,2 procent, en tillbakagång med 1,7 procentenheter. Ljus framtid hamnar allt längre bort från femprocentsspärren och får nu 3,8 procent, en minskning med 0,6 procentenheter.

Här kan du läsa mer om opinionsläget.