onsdag 22 juni 2016

Start för flexibla och ännu dyrare inträden till Blå lagunen

När trycket är som störst i sommar kostar inträdet till Blå lagunen 8 500 isländska kronor. Under de timmar då inte lika många besöker badet går entrébiljetten på som lägst 7 100 kronor. Syftet med den flexibla prissättningen är enligt vd:n Dagný Hrönn Pétursdóttir att försöka sprida besökarna över dagen, rapporterar Vísir.

För fem år sedan gick inträdet till Blå lagunen på 4 800 isländska kronor. Trots att andra priser på Island inte rört sig mycket tack vare en starkare krona har doppet i lagunen blivit nästan dubbelt så dyrt. Under sommaren kostar inträdet som mest 8 500 kronor.

Den senaste prishöjningen genomfördes vid årsskiftet. Innan dess hade dessutom bad i lagunen varit momsbefriade.

Under lågsäsong kostar nu inträdet till Blå lagunen mellan 5 600 och 6 300 isländska kronor. Under sommaren kostar samma biljett mellan 7 100 och 8 500 kronor. Dagný Hrönn Pétursdóttir, vd för ägarbolaget Bláa lónið ehf, säger till Vísir att de skiftande priserna syftar till att bättre sprida ut besökarna under dagen:
"Det är så att vissa tider på dagen är populärare än andra. Vissa tider sålde dåligt och var underutnyttjade, och vi har vissa dagar hamnat i ett läge där upp till hälften av gästerna kom med kanske bara tre timmars mellanrum. Därför förändrar vi detta och i praktiken handlar detta om att ge bättre service så att varje gäst kan njuta mer."
Det är inte bara gästerna som kan njuta på Blå lagunen. Detsamma gäller även aktieägarna. Antalet besökare i badet har ökat i samma takt som turismen till Island. Förra året besökte 919 000 personer Blå lagunen.

De ständiga prishöjningarna har gjort Blå lagunen till en riktig guldgruva för ägarna. Bláa lónið ehf. hade förra året intäkter på 7,9 miljarder isländska kronor. Samtidigt beslutades om en aktieutdelning på hela 1,4 miljarder. På var sjätte intjänad krona kunde alltså ägarna plocka ut drygt en krona i utdelning.

Några ytterligare prishöjningar är inte planerade i dagsläget. Dagný Hrönn Pétursdóttir säger dock till Vísir att hon inte håller med om att det skulle vara dyrt att besöka Blå lagunen:
"Besökets värde är personligt och bygger på var och ens personliga värde. Vi gör varje månad undersökningar bland gäster och gång på gång ser vi att de som köper de dyraste paketen är nöjdast. Vi skapar en lyxtjänst här på Island."
Här kan du läsa mer om vinsterna för Bláa lónið ehf.