torsdag 9 juni 2016

Turisters klagomål på isländska biluthyrare

Skador på hyrbilar är mycket vanligt på Island. Under vintern kan väglaget ställa till det för bilister som inte är vana vid snö och halka. Stenskott och sandstormar förekommer året runt. En särskild utmaning för ovana bilister är grusvägarna - i synnerhet de vägar som går över höglandet där vadställen ofta förekommer. Skador är också ett vanligt skäl till dispyter med uthyrarna. Men det finns hjälp att få.

Det europeiska konsumentcentrumet kan hjälpa kunder som hamnat i en dispyt med biluthyrare. Ofta handlar tvisterna om när en viss skada uppstod och vad som är rimligt att betala för den. Här är elva fall där utländska kunder vänt sig till konsumentcentrumet för att få hjälp i en dispyt med en utländsk biluthyrare:

En tysk turist hamnade i september 2013 i en sandstorm på södra Island. Bland annat förstördes lacken. Uthyraren erbjöd inte någon särskild försäkring för den här typen av skador. Detta framgick också av hyresavtalet. Kunden debiterades 644 412 isländska kronor för reparationerna. I slutändan fick kunden tillbaka momsen på 130 936 kronor. Resten fick den tyska turisten stå för.

Två brittiska turister drabbades av liknande skador under en färd mellan Höfn och Djúpivogur. På bilens vänstra sida skadades lacken. Uthyraren debiterade kvinnorna 786 000 isländska kronor. När de läste försäkringsvillkoren såg de att det fanns en särskild tilläggsförsäkring för just skador från ask- och sandstormar. Det hade de inte informerats om när de hämtade bilen. Inte heller hade de fått någon information om vilka skador som kan uppstå i hårda vindar på södra Island. Biluthyraren beklagade att de inte fått tillräckligt med information. Kvinnorna fick i slutändan betala försäkringsavgiften på 10 000 kronor och självrisken på 170 000 kronor trots att de inte tecknat försäkringen.

En spansk turist hyrde en bil under tio dagar. Redan under andra dagen fick kunden problem med bilen. Mannen uppmanades av uthyraren att uppsöka en verkstad. Reparationen tog en hel dag. Uthyraren nekade först att kompensera mannen med en dags hyra, men gjorde så småningom detta.

En fransk kund återlämnade sin hyrbil utan anmärkningar. Två dagar senare fick kunden besked om att uthyraren redan hade debiterat 300 euro på grund av nyupptäckta skador. Dessutom skulle ytterligare en debitering på 208 euro göras. Kunden nekade till att ha orsakat några skador. Efter att ha kontaktat det europeiska konsumentcentrumet backade uthyraren från sina krav.

När en italiensk kund lämnade tillbaka en hyrbil konstaterades det att det fanns skador på den bakre stötfångaren. Uthyraren tog 162 000 isländska kronor för skadorna. Kunden tyckte dock att beloppet var för högt och vände sig till det europeiska konsumentcentrumet. Det visade sig att kostnaderna för reparationen uppgick till 116 000 kronor. Kunden fick tillbaka mellanskillnaden.

Också en fransk kund fick tillbaka mellanskillnaden för en spricka på bakljusen. Kunden debiterades 57 000 kronor för skadorna. Beloppet verkade dock enligt kunden för högt. Så var det också. I själva verket gick reparationen på 37 000 kronor. Kunden fick alltså tillbaka 20 000 kronor.

Nästan tre veckor efter att en svensk kund rest hem från Island kom beskedet från biluthyraren att skador på framrutan och den bakre stötfångaren skulle gå på 120 000 kronor. Kunden nekade till att ha orsakat skadorna. Som bevis lämnade biluthyraren fotografier och dokument från verkstaden. Efter en utdragen tvist slapp kunden betala. Eftersom ingen från uthyraren var på plats för att inspektera bilen när den återlämnades ansågs det inte bevisat att kunden orsakat skadorna.

Två österrikiska turister tankade en hyrbil med bensin eller diesel vilket orsakade omfattande skador. Misstaget kostade dem 4 000 euro. Biluthyraren lovade österrikarna att de skulle få information om den verkliga kostnaden när reparationen genomförts. Några sådana dokument dök dock aldrig upp. Därför vände de sig till det europeiska konsumentcentrumet. Uthyraren kunde dock visa att reparationen blivit ännu dyrare än vad som beräknats. Kunderna fick därför inte tillbaka några pengar.

En polsk turist lämnade tillbaka sin hyrbil utan anmärkningar. Dagen därpå hörde dock uthyraren av sig. Det visade sig att en av dörrarna bar tydliga tecken på att ha blåst upp under en storm. Eftersom kunden skulle resa hem hade den ingen möjlighet att närvara vid besiktningen. Kunden debiterades 400 000 kronor för skadorna. Reparationskostnaderna slutade dock på 250 000 kronor. Kunden fick mellanskillnaden åter.

Minst 24 timmar före bilen skulle hämtas var en fransk kund skyldig att avboka den förbetalda hyran. Trots att detta gjordes korrekt fick kunden inte tillbaka förskottsbetalningen. Först efter kontakter med det europeiska konsumentcentrumet betalade förmedlaren av hyrbilen tillbaka pengarna.

Två månader före avresan till Island bokade en fransk turist en hyrbil för 300 000 isländska kronor. När bilen skulle hämtas ut var dock kontoret stängt. Inga försök att få kontakt med uthyraren lyckades. Så småningom visade det sig att bolaget gått i konkurs fyra dagar tidigare. Med hjälp av det europeiska konsumentcentrumet fick turisten tillbaka sina pengar genom konkursförvaltaren.

Här kan du läsa mer om att hyra bil på Island.