fredag 1 juli 2016

Allt fler asylsökande avvisas från Island med hjälp av polisTidigt i tisdags morse gick polis in i Laugarneskirkja i Reykjavík för att hämta två asylsökande som skulle avvisas till Norge. En man som försökte stoppa poliserna greps. Hittills i år har 131 personer avvisats från Island med hjälp av polis. Det är fler än under hela förra året. Även antalet asylsökande kommer i år att bli fler än någonsin tidigare.

I februari fick två irakier besked om att deras ansökan om asyl fått avslag. I maj fick även deras överklaganden avslag. Någon prövning av asylskälen har aldrig gjorts eftersom de tidigare sökt asyl i Norge. Med hänvisning till Dublinkonventionen var det dit de två männen avvisades i tisdags.

Inför den stundande avvisningen samlades ett trettiotal personer - däribland två präster - i Laugarneskirkja under natten mot tisdagen. Förhoppningen var att polisen inte skulle gå in i kyrkan för att hämta de två männen. Polisen tog dock ingen hänsyn till traditionen att betrakta kyrkorummet som fredat.

Vid femtiden på morgonen hämtades de två männen. När de vägrade att följa med släpades de av polis ut till de väntande bilarna. De kördes till flygplatsen i Keflavík där de under polisövervakning sattes på ett plan till Norge. Flera protesterade mot polisens ingripande och en man greps.

Hittills i år har 131 avvisningar genomförts där personerna har haft polis som följeslagare. Under hela förra året var det 123 personer som avvisades på samma sätt.

Enligt Stundin ska de två irakierna vara 16 och 30 år gamla. 16-åringen reste in på ett falskt pass där han uppges vara 19 år. Han ska ha sagt att han inte vågade erkänna att passet var förfalskat och att han därför heller inte kunde berätta sin riktiga ålder. Útlendingastofnun uppger i ett pressmeddelande att det inte stämmer att mannen skulle vara 16 år, utan att han är vuxen.

Kristín Þórunn Tómasdóttir var en av de två präster som var på plats i Laugarneskirkja. Hon berättar för RÚV att hon kom till kyrkan vid halv fyra på tisdagen. Hon tände ljus och spelade musik. Strax därpå kom de två irakierna. Tillsammans med ett trettiotal andra satte de sig för att vänta och se om polisen skulle komma. En timme senare kom polisen:
"Då bildade alla som var på plats en stor ring runt altaret i kyrkans kor, däribland Ali och Majed. Polisen kom och vi fick förklara för dem varför vi i denna stund hade öppnat kyrkan för dessa pojkar, och polisen förklarade att den var där för att verkställa beslutet om avvisning och att det inte skulle ändras. Så ombads pojkarna att komma med polisen, men när de inte reagerade direkt drogs de med våld ut på kyrkogolvet och ut till polisbilarna."
Under årets fem första månader var det 235 personer som sökte asyl på Island. Av dessa var det 56 personer som anländer under maj. Flest asylsökande kom från Albanien (24 personer) och Makedonien (nio personer). Dessa gruppers möjlighet att få asyl är i princip obefintlig. Vidare kom fem personer från Syrien och tre personer från vardera Marocko och Palestina.

Under samma period förra året hade 64 personer sökt asyl på Island. Det uppger Útlendingastofnun i ett pressmeddelande.

Här kan du läsa mer om asylsökande och ovan kan du se film från avvisningen av de två irakierna.