lördag 16 juli 2016

Arbetslösheten på Island sjunker till rekordlåga 2 procent

För andra månaden i följd är arbetslösheten på Island den lägsta sedan finanskraschen för åtta år sedan. I juni var det bara 2 procent av islänningarna som var inskrivna som arbetslösa. Flest arbetslösa fanns det i Reykjavíkområdet. Lägst andel arbetslösa var det i Norðurland vestra. Det visar statistik från Vinnumálastofnun.

Arbetslösheten sjönk i juni till 2 procent, en nedgång med 0,2 procentenheter jämfört med maj. I juni förra året var det 2,6 procent som var utan jobb. Siffran är den lägsta sedan finanskrisen drabbade Island hösten 2008. Även siffran från maj var en rekordnotering.

Vinnumálastofnun räknar dock inte med någon fortsatt minskning under juli. Myndigheten tror att arbetslösheten denna månad blir mellan 2 och 2,2 procent.

I Reykjavíkområdet var arbetslösheten högst i landet, 2,3 procent, en minskning med 0,1 procentenhet jämfört med föregående månad. I Västfjordarna var arbetslösheten 1,8 procent (-0,4), Suðurnes 1,8 procent (-0,3), Norðurland eystra 1,7 procent (-0,5), Suðurland 1,5 procent (-0,2), Austurland 1,3 procent (-0,3), Vesturland 1,1 procent (-0,3) och Norðurland vestra 0,8 procent (-0,2).

Åtta isländska kommuner hade full sysselsättning under juni: Helgafellssveit och Skorradalshreppur i Vesturland, Árneshreppur i Västfjordarna, Akrahreppur och Skagabyggð i Norðurland vestra, Borgarfjarðarhreppur och Fljótsdalshreppur i Austurland och Mýrdalshreppur i Suðurland.

Hälften av de arbetslösa har varit utan jobb i minst ett halvår. En fjärdedel har saknat jobb i över ett år. En av fem arbetslösa var medborgare i ett annat land. Av dessa var tre femtedelar polacker.

Här kan du läsa mer om arbetslösheten på Island.