söndag 31 juli 2016

Asylsökande till Island ökar med 318 procent

Antalet asylsökande till Island ökade under första halvåret med 318 procent. Totalt var det 274 personer som sökte asyl. Nästan hälften av de asylsökande kom från Balkan. Även antalet avgjorda asylärenden ökade kraftigt. Av de 310 fall som avgjordes fick 53 stanna på Island. Det uppger Útlendingastofnun i ett pressmeddelande.

Under årets första sex månader var det 274 personer som sökte asyl på Island. Det motsvarar en ökning med 318 procent jämfört med samma period 2015. Tre av fyra asylsökande var män. Var femte asylsökande hade inte fyllt 18 år. De asylsökande kom från 42 olika länder.

Trenden med ett stort antal asylsökande från Balkan håller i sig. Under första halvåret härstammade 43 procent av de asylsökande från Balkan. Den största gruppen var albaner. Det var 69 albaner som sökte asyl på Island följt av 35 makedonier, 25 irakier, 19 syrier och 12 palestinier.

Hittills har samtliga asylsökande från Balkan tagit sig till Island förgäves. Myndigheterna har inte ansett att detta är personer som har asylskäl eftersom länderna på Balkan är demokratier där fred råder.

Under första halvåret behandlades 310 ansökningar om asyl. Under 2015 hanterades 323 ansökningar under hela året.

Av dessa 310 ansökningar var det 106 som nekades asyl, 103 som skickades tillbaka med hänvisning till Dublinkonventionen, 53 som fick rätt till skydd och uppehållstillstånd, 34 som drog dem tillbaka och 14 som redan sökt och fått skydd i ett annat land.

Albaner var även den grupp där flest fick avslag. Under årets sex första månader var det 60 albaner som fick nej. Samma besked fick 21 makedonier, 4 kosovoalbaner och 4 serber.

Under samma period var det 17 irakier, 10 iranier, 9 syrier och 5 afghaner som fick stanna.

Här kan du läsa mer om asylsökande på Island.