söndag 10 juli 2016

Dagens bonuscitat

"Framstegspartiet är det politiska parti här i landet där denna politiska diskussion är mest påfallande. Dock är nationalitet grunden till politiken på Island och nationalitetsdiskussionen finns i alla politiska partier. Det är olikt vad som har varit i Europa."

Eiríkur Bergmann Einarsson, professor i statsvetenskap vid Háskólinn á Bifröst, i RÚV om den nationalistiska dimensionen inom isländsk politik.