tisdag 12 juli 2016

Dagens citat

"Det drar till sig måsar och måsen ger sig ofta på ungar. Det händer att de tar ungar. Så det är bra att inte ge fåglar bröd under sommaren. ... Det vore mycket bättre att ge dem vanlig säd snarare än bröd. Det är naturligare att göra så."

Ornitologen Ólafur Einarsson säger i Vísir att fåglar som svanar inte bör matas med bröd under sommaren.