lördag 2 juli 2016

Dagens citat

"Jag blir inte trött på att säga det. Jag är mycket stolt över att ha skapat en strategiplanering för framtiden och att genomföra den i samarbete med näringsgrenen själv. Det har nåtts en överenskommelse mellan staten, kommunerna och näringsgrenen om samarbete. Vi har uppgiften under kontroll, som jag säger, och jag är stolt över det."

Näringsminister Ragnheiður Elín Árnadóttir i Vísir om kritiken mot regeringen för att inte ha lyckats skapa en enhetlig politik för turismen till landet.