lördag 30 juli 2016

Dagens citat

"Jag anser dock att vi de senaste åren har sett en ständigt försämring av diskussionen i alltinget, och sett till hur det var tidigare så gränsar detta till ett sammanbrott för den politiska debatten i landet. ... Människor kunde då gå i debatt, men behålla respekten och ofta fanns stark vänskap över de politiska linjerna. Jag tror att detta sammanbrott i praktiken betyder att arbetet i alltinget inte längre är så angenämt som det var tidigare och att människor inte nödvändigtvis upplever att uppdraget att vara en demokratiskt vald representant inte längre är lika ansvarsfullt än det var tidigare."

Eiríkur Bergmann Einarsson, professor i statsvetenskap vid Háskólinn á Bifröst, säger i Vísir att skälet till att många alltingsledamöter slutar kan vara det allt sämre tonläget i debatten.