torsdag 21 juli 2016

Grönland vill inte ta emot isländska isbjörnar

Foto: Keldur
Isbjörnar bör fångas levande i stället för att skjutas ihjäl. Det anser många som är kritiska mot att myndigheternas hållning är att djuren ska dödas. Men att föra tillbaka vilsna isbjörnar till Grönland är inte aktuellt. Grönländska myndigheter vill nämligen inte ta emot dem. Det beskedet fick Island efter de två björnar som tog sig i land 2008.

Sedan Island befolkades har omkring 600 isbjörnar tagit sig i land. Så många besök finns registrerade, men det verkliga antalet är sannolikt betydligt högre. I synnerhet under medeltiden kom sannolikt fler björnar eftersom havsisens utbredning från den grönländska kusten då gjorde det lättare att ta sig över.

Inte sällan slutade framför allt de tidiga isbjörnsbesöken med tragedier. Det kanske blodigaste mötet mellan människa och isbjörn inträffade 1321. Då gick en stor björn i land vid Hælavík på Hornstrandir. Den dödade åtta personer. Flera av dessa kom i vägen för den svultna isbjörnen och blev uppätna. Vid samma plats sköts en björn våren 2011.

En annan tragedi inträffade vid Skagafjörður 1518. Även då var det en stor och hungrig björn som gick till attack. Den länsade samtliga skjul som användes för att torka fisk. Till sist lyckades en bonde döda björnen. Den hade då dödat sju eller åtta personer under sin framfart. Denna björn tog sig i land på ungefär samma plats som björnar sköts både 2008 och i lördags.

Isbjörnens farlighet är skälet till att myndigheterna ger klartecken för att skjuta djur som tar sig i land. Taktiken har dock fått hård kritik. Eftersom isbjörnen är hotad anser kritikerna att myndigheterna i stället borde göra sitt yttersta för att fånga den levande. Den kan därefter återbördas till Grönland eller flyttas till en djurpark.

Debatten fick nytt bränsle i lördags kväll då en isbjörn sköts vid gården Hvalnes i Skagafjörður. Kritiker ville i stället att myndigheterna skulle bedöva djuret för att därefter fånga och flytta det.

En arbetsgrupp tillsattes av den dåvarande regeringen efter att två björnar skjutits 2008. Slutsatsen var att den bästa lösningen var att skjuta björnar. Att försöka fånga in djur bedömdes dom för riskabelt. Men om förutsättningarna var goda och riskerna små var det en metod som gärna fick prövas.

Guðmundur A. Guðmundsson är zooekolog vid Náttúrufræðistofnun Íslands och ingick i arbetsgruppen. Han berättar för RÚV att gruppen kontaktade grönländska myndigheter. Intresset för att ta emot isbjörnar som tagit sig till Island var dock svalt:
"Vi sökte upp grönländska myndigheter gällande möjligheten att transportera djuren tid och det mottogs minst sagt utan entusiasm. De ville inte se dem. Jag betvivlar att det skulle ha förändrats."
Alternativet blir i så fall att flytta infångade isbjörnar till djurparker. Det är en lösning som inte lika många kritiker av dagens skjutningar ställer sig bakom.

Tre av de fyra isbjörnar som skjutits ihjäl tidigare under 2000-talet har stoppats upp. Den som sköts på Hornstrandir 2011 är undantaget eftersom myndigheten inte hade tillräckligt med pengar. Den björn som dödades i lördags får förmodligen ingen permanent placering på ett visst museum. I stället kan den uppstoppade björnen flyttas mellan olika utställningar, skriver Morgunblaðið.

Här kan du läsa mer om isbjörnen som sköts i lördags.