söndag 3 juli 2016

Hekla har varit redo för nytt utbrott i tio års tid

I tio år har Hekla varit redo för ett nytt utbrott. Men det kan dröja tio år till innan utbrottet kommer. Tillsammans med Grímsvötn och Bárðarbunga tillhör Hekla de vulkaner där fjällen expanderar på grund av magma som strömmar in i magmakammaren. Vid Hekla finns det skäl att oroa sig både för turism och flygtrafik. Det skriver geofysikern Páll Einarsson på Jarðvísindastofnuns hemsida.

Páll Einarsson är professor i geofysik vid Háskóli Íslands. De senaste två åren har han i brev och intervjuer uppmanat myndigheterna att inte leda flygtrafik rakt över Hekla. Han anser att det utgör en onödig risk. Vid ett utbrott med ett snabbt förlopp skulle aska kunna nå sådana höjder så att den skulle kunna påverka flygtrafiken.

I en artikel på Jarðvísindastofnuns hemsida utvecklar han sina resonemang. Páll Einarsson konstaterar att Island de senaste 45 åren drabbats av 22 vulkanutbrott. Dessutom har flera mindre sannolika utbrott inträffat under glaciärer, men utan att lyckas ta sig igenom istäcket.

Ungefär en mil väster om Hekla ligger gården Næfurholt. Mellan vulkanen och gården ligger lavafältet Næfurholtshraun som skapades i 1845 års utbrott. Med hjälp av bland annat gps-instrument mäts här hur Hekla och närområdet expanderar på grund av magma som strömmar in i magmakammaren.

Efter de två senaste utbrotten 1991 och 2000 sjönk fjället tillbaka. Strax därpå började det dock på nytt att expandera. Redan 2006 hade Hekla utvidgats till samma nivå som vid utbrottet 2000. Därför är det enligt Páll Einarsson rimligt att anta att Hekla redan för tio år sedan var redo för ett nytt utbrott.

Nya mätningar som gjordes i juni i år bekräftar utvecklingen. Hekla fortsätter att expandera. Utbrottet kan därför komma när som helst - om en halvtimme eller om många år.

Det som oroar Páll Einarsson med Hekla är den flygtrafik som passerar rakt ovanför vulkanen. De jordskalv som förvarnar om ett utbrott börjar vid Hekla först 20 till 80 minuter före utbrottet. Han befarar att det kan vara för kort tid för att hinna dirigera om flygtrafiken. Ett plan som passerar ovanför Hekla skulle därför kunna hotas av snabbt stigande aska från utbrottets första och mest intensiva fas.

En annan källa till oro är enligt Páll Einarsson alla de turister som bestiger Hekla. Om utbrottet som tidigare börjar med så kort förvarning kan det bli mycket svårt att hinna undsätta personer som befinner sig uppe på fjället. På samma sätt kommer de att ha mycket svårt att hinna sätta sig i säkerhet på tillräckligt avstånd från vulkanen.

Här kan du läsa mer om Páll Einarssons varningar för Hekla.