torsdag 28 juli 2016

Hyrfartyg kan vara på väg med isländskt valkött till Japan

Winter Bay har åter lagt till i hamnen i Hafnarfjörður. Förra sommaren transporterade fraktfartyget 1 800 ton sillvalskött till Japan. Då seglade fartyget via norska Tromsö i en rysk konvoj längs nordostpassagen till destinationen. Även denna gång är resans första mål Tromsö. Men mer om rutten är inte känt.

I dagsläget är det få internationella rederier som vill befatta sig med valkött. Förra sommaren hyrde därför Kristján Loftsson, vd för valfångstföretaget Hvalur, in både fartyg och besättning för en resa till Japan. Med 1 800 ton kött från sillval seglade fartyget från Hafnarfjörður till Osaka. Köttets värde var 2 miljarder isländska kronor.

För ett år sedan väntade Winter Bay länge vid den norska kusten och inväntade klartecken från ryska myndigheter. Så småningom fick fartyget plats i en konvoj som seglade längs nordostpassagen. Därmed kunde Hvalur för första gången på flera år leverera valkött till den viktiga japanska marknaden.

Läget är inte mindre låst i dag. Hvalur har i sommar ställt in jakten på sillval eftersom företaget redan har fryst kött värt åtskilliga miljarder isländska kronor i förvaring.

Någon bekräftelse finns alltså inte. Men Winter Bays ankomst till Hafnarfjörður med Tromsö som nästa mål tyder på att Hvalur och Kristján Loftsson ännu en gång på egen hand tänker exportera ett stort parti sillvalskött till Japan.

Här kan du läsa mer om Winter Bays tidigare resa till Japan.