tisdag 5 juli 2016

Jökull Bárðarsons skelett kan ha hittats på Gotland

När Jökull Bárðarson hörde en vinande yxa kastade han sig för att försöka undvika hugget. Men det träffade honom i huvudet och blev hans banesår. Männen som agerade på order av Olof den helige hade lyckats med sitt uppdrag. Året var 1029. Nu kan Jökull Bárðarsons skelett ha påträffats på Gotland, berättar Sveriges Radio.

Det har gått 987 år sedan den isländske skalden Jökull Bárðarson ska ha dödats i utlandet. Efter att ha kallat den norske kungen Olof den helige fet var hans dagar räknade. Inte nog med detta. När Olof den helige tvingades till landsflykt under en dispyt med regenten Håkon Eriksson var det Jökull Bárðarson som fick föra befäl över hans fartyg Visund.

Om sägnerna är att lita på var det år 1029 som Olof den helige och hans män hittade Jökull Bárðarson på Gotland med syftet att döda honom. De närmade sig den eftersökte i smyg. Jökull Bárðarson hörde bara en vinande yxa, men reagerade för sent för att kunna undvika hugget. Det träffade honom i huvudet.

Olof den helige insåg snabbt att Jökull Bárðarson var dödligt sårad. Som det anstod en skald han hann dikta en vers om sin nära förestående död innan han tog sitt sista andetag.

Under utgrävningar vid Sankt Olofsholm på Gotland har kvarlämningar av sex människor hittats. En av dem skulle kunna vara Jökull Bárðarson. Ett av kranierna är svårt skadat. En teori är att det därför skulle kunna röra sig om den isländske skaldens huvud.

Kraniet har enligt Sveriges Radio daterats till år 1016 med en felmarginal på 32 år åt varje håll. Tidsmässigt kan det alltså handla om Jökull Bárðarson. Nu ska fler undersökningar av lämningarna göras. Genom att analysera dna taget från tandroten går det att avgöra om det handlar om en person som vuxit upp på Island eller inte.

Något säkert besked om det faktiskt rör sig om Jökull Bárðarson går dock inte att få. Det finns inte dna för att kunna kartlägga skaldens släktband i detalj. Men ett besked om att den döde var islänning skulle innebära ett rejält stöd för teorin om att hans kvarlevor hittats vid Sankt Olofsholm.

Jökull Bárðarsons öde beskrivs i en så kallad tåt, en kort saga, och i Snorri Sturlusons Heimskringla som skrevs ungefär 200 år efter hans död. Där berättas det att han var morbror till Grettir, en av de isländska sagornas mest färgstarka personer. Grettir ska ha besökt Jökull Bárðarson i hemmet på Tunga i Vatnsdalur. Uppdraget var att mota bort ett spöke.

Svar på dna-analysen väntas. Först då kommer beskedet som kan ge teorin ytterligare stöd. I dagsläget rör det sig dock främst om spekulationer - och själva gåtan om Jökull Bárðarson kommer ändå att förbli olöst.

Men om svaren är positiva och förtroendet för sagorna är starkt är sannolikheten trots allt hygglig för att skelettet ska vara Jökull Bárðarsons. I så fall handlar det om den äldsta islänningen någonsin som identifierats.