tisdag 12 juli 2016

Mejerijätten MS tvingas böta - missgynnar konkurrenter

Mjólkursamsalan tvingas böta 480 miljoner isländska kronor för att allvarligt ha missbrukat sin position på marknaden. Mejerijätten säljer mjölkråvara till konkurrenterna till betydligt högre priser. Mjólkursamsalan tänker överklaga beslutet. Samtidigt växer kritiken mot regeringens jordbruksavtal där mejeriet får behålla sin dominerande position.

Att producera mjölk på Island är mer än dubbelt så dyrt som det hade varit att importera den. Mellan 2011 och 2013 betalade isländska konsumenter 15,5 miljarder isländska kronor i bidrag för den inhemska produktionen. Att importera samma mängd mjölk hade enligt en rapport från Háskóli Íslands kostat 7,5 miljarder.

Några förändringar är inte att vänta. All mjölk som produceras i landet går till Mjólkursamsalan, MS, ett företag undantaget konkurrenslagstiftningen. Enligt regeringens förslag till jordbruksavtal fram till år 2026 får mejeriet behålla sin position och makten att sätta pris på mjölkråvara. MS har i dag 98 procent av marknaden.

MS ägs av Auðhumla, ett bolag ägt av flera hundra mjölkbönder, och Kaupfélag Skagfirðinga, KS, Islands kanske mest inflytelserika bolag. KS är tungviktare såväl inom lantbruket som fisket. Bolaget har starka band till Framstegspartiet - samma parti som basar över fiske- och jordbruksfrågorna i regeringen.

Det var av en slump som MS missbruk av sin dominerande ställning uppdagades. 2009 tog KS över det lilla mejeriet Mjólka, som till dess hade konkurrerat med MS och KS. Mjólkas tidigare ägare grundade i stället ett nytt företag, Kú. Tre år senare fick Kú av misstag en faktura som skulle ha gått till Mjólkas nya ägare.

Fakturan visade att MS i strid mot gällande lag sålde mjölkråvara till betydligt högre priser till konkurrenterna. Om MS och KS hade fått betala samma priser hade deras råvarukostnader ökat med 239 miljoner isländska kronor mellan 2008 och 2013.

MS tvingades att böta 370 miljoner isländska kronor. Böterna frös dock inne eftersom MS fick till stånd en ny prövning av saken.

Nu är det alltså dags igen. MS tvingas den här gången böta 480 miljoner för att ha missbrukat sin dominerande ställning på marknaden. Ännu en gång har konkurrenterna fått köpa mjölk för avsevärt högre priser än MS och KS, som i sin tur betalade mindre för mjölken än vad det kostade att producera den. Beslutet klubbades av konkurrensmyndigheten Samkeppniseftirlitið.

MS har alltså inte enbart en dominerande ställning på marknaden. Mejeriet tycks också ha satt i system att lansera motsvarande produkter som de konkurrerande mejerierna. När en konkurrent kommer ut med en ny produkt dröjer det i regel bara ett par månader innan MS lanserar samma produkt - men till ett lägre pris eftersom mejeriet betalar mindre för mjölken.

Turerna kring MS har bland en hel del konsumenter gjort det till ett avskytt bolag. Vissa kunder gör sitt yttersta för att undvika att köpa MS produkter och handlar hellre av konkurrenterna. Samtidigt är det svårt att helt undvika MS eftersom bolagets ställning är så stark.

Hálfdán Óskarsson är vd för Arna, ett av få konkurrerande mejerier. Han säger till RÚV att efterfrågan steg rejält i samband med att MS fälldes för brott mot konkurrenslagstiftningen första gången. Nu stiger försäljningen på nytt när konsumenter vill visa sitt missnöje med MS affärsmetoder. Arnar Árnason, ordförande för Landssamband kúabænda - den förening som organiserar landets mjölkbönder, säger till RÚV att han befarar att MS dåliga rykte ska överföras även på bönderna.

Det lilla mejeriet Kú tänker nu vända sig till domstol med ett skadeståndskrav riktat mot MS. Samtidigt uppger MS i ett pressmeddelande att myndighetens beslut kommer att överklagas. Om MS i slutändan skulle förlora uppger vd:n Ari Edwald enligt RÚV att priserna kommer att höjas med cirka 2 procent för att täcka böterna. Turerna kring mejeriets agerande är alltså långt ifrån över.

Beslutet från Samkeppniseftirlitið reser nya frågetecken kring jordbruksavtalet. Det undertecknades av dåvarande jordbruksministern Sigurður Ingi Jóhannsson. Tanken var att det skulle klubbats i alltinget redan före sommaruppehållet. Men oenighet inom regeringen gjorde att beslutet sköts upp.

Inom Framstegspartiet är stödet för avtalet starkt. Inom Självständighetspartiet finns däremot flera ledamöter som anser att avtalet bör förhandlas om. Där tycker flera kritiker att MS missbrukar sin ställning och att samma system därför inte bör få klartecken att fortsätta fram till 2026.

Vilhjálmur Bjarnason är alltingsledamot för Självständighetspartiet. Han säger till Vísir att MS agerande är oacceptabelt - inte minst att hota med höjda priser. Han anser att det alltid är konsumenterna som förlorar på företag som missbrukar sin ställning på samma sätt som MS:
"Detta hamnar alltid på samhället på något sätt. Detta återspeglar i praktiken ekonomisk brottslighet gentemot ett helt samhälle där brottsoffret är ett helt samhälle som utsätts för skada. ... Det är en besvikelse att inte ha lyckats åstadkomma att ett stort företag som Mjólkursamsalan inte har lärt sig korrekt beteende. Mjólkursamsalan har inget lärt. Varken av de tidigare påpekandena eller av den lagstiftning som har drivits igenom de senaste åren."
I dag finns ingen majoritet för det avtal som undertecknades av Sigurður Ingi Jóhannsson. Att nå ett nytt avtal blir inte helt lätt. Företrädare för bondeorganisationen Bændasamtök Íslands har meddelat att allt annat än mindre ändringar gör att avtalet måste förhandlas om på nytt.

Här kan du läsa mer om regeringens jordbruksavtal.