söndag 24 juli 2016

Nya fågelarter häckar vid Tjörnin i Reykjavík

Två nya andfåglar häckar i år för första gången vid Tjörnin i centrala Reykjavík. Både bläsand och småskrake har i sommar fått ungar. Dessutom ser det ut som att kricka och snatterand har kommit till Tjörnin för att stanna. Däremot häckar inte längre ejder vid sjön. Det uppger kommunen i ett pressmeddelande.

Tjörnin i Reykjavík har de senaste åren allt oftare blivit ett bekymmer för kommunen. Under somrarna har kommunen uppmanat besökare att inte mata fåglarna i Tjörnin. Hela 95 procent av brödet har nämligen visat sig hamna i magarna hos silltrutar.

När fåglarna matas blir måsar och trutar under sommaren så aggressiva att många unga andfåglar skadas eller dör. Måsar och trutar söker sig till Tjörnin just på grund av att människor ser till att där finns föda i överflöd. För andfåglar finns det tillräckligt att äta runt sjön utan att de matas.

Efter flera år med allt färre andfåglar som häckar vid Tjörnin ser utvecklingen nu ut att ha vänt. I år har för första gången både bläsand och småskrake fått ungar vid sjön. Dessutom har kricka och snatterand häckat vid Tjörnin tre somrar i följd.

Gräsand, vigg och bergand har länge häckat vid Tjörnin. De senaste åren har återväxten ökat. Detsamma gäller silvertärna. Däremot har ingen ejder fått ungar i området i år. Skälet tros vara att Tjörnin inte är lika salt som tidigare.

För fem år sedan tog kommunen initiativ till att ändra miljön i området genom att bland annat förändra vattenflödena. Nya diken fick silvertärna att återvända till Tjörnin. I sjön har växtligheten ökat vilket har förbättrat förutsättningarna för olika typer av mindre djur som fungerar som föda för andfåglar. Även storspigg - som också är viktig för fågellivet i sjön - har ökat i antal.

Sedan många år tillbaka häckar även arter som grågås, strandskata, skrattmås, större strandpipare, enkelbeckasin, rödbena, rödvingetrast, ängspiplärka, stare och sädesärla runt Tjörnin.

Här kan du läsa mer om fågellivet vid Tjörnin.