torsdag 7 juli 2016

Piratpartiet och Framstegspartiet rasar i opinionen

Självständighetspartiet är åter större än Piratpartiet. Samtidigt rasar stödet på nytt för Framstegspartiet som nu börjar närma sig alltingets femprocentsspärr. På rätt sida om spärren finns även högerliberala Renässans. Dessutom kan Socialdemokraternas långa nedåtgående trend vara bruten. Det visar en mätning utförd av MMR.

För första gången på två månader publicerar MMR en ny väljarbarometer. Under tiden har dock fyra mätningar gjorts utan att resultaten publicerats. Jämfört med för två månader sedan är förändringarna i den nya opinionsmätningen stora.

Självständighetspartiet återtar positionen som landets största parti med 25,3 procent av väljarsympatierna. Det är en tillbakagång med 2,5 procentenheter.

Under samma period tappar Piratpartiet hela 5,5 procentenheter. Stödet är nu 24,3 procent. Avståndet till Självständighetspartiet ligger dock inom den statistiska felmarginalen. Anmärkningsvärt är att Piratpartiet sedan regeringskrisen i början på april förlorat mer än var tredje väljare.

Gröna vänstern får 18 procent, en ökning med hela 4 procentenheter. Socialdemokraterna ökar 1,2 procentenheter till 10,9 procent. I en av de opublicerade mätningarna hade väljarstödet sjunkit till 7,4 procent - Socialdemokraternas sämsta siffra någonsin hos MMR.

Nybildade högerliberala partiet Renässans särredovisas nu för första gången av MMR. Partiet får 6,7 procent.

För Framstegspartiet tycks inte förtroendekrisen vara över. Stödet minskar nu till 6,4 procent, ett tapp på 4,8 procentenheter. Det är den lägsta siffran hos MMR på nästan åtta år.

Framstegspartiet håller sig alltjämt på rätt sida om alltingets femprocentsspärr. Ljus framtids korta period över spärren direkt efter regeringskrisen tycks nu definitivt vara historia. Partiet har stöd av 2,9 procent av väljarkåren, en tillbakagång med 0,5 procentenheter.

Enmanspartiet Sturla Jónsson ökar med 1,5 procentenheter till 2 procent. Det är uppenbart att hans förhållandevis framgångsrika insatser i presidentvalet fått fler att överväga hans parti som ett alternativ i nästa parlamentsval.

Vidare får Gryning 0,8 procent (en ökning med 0,2 procentenheter). Lika starkt stöd noteras för Höger-gröna, vilket är märkligt eftersom partiet har upplösts och inte längre existerar. Vidare får Folkfronten 0,4 procent (+0,3), Hushållens parti 0,3 procent (-0,3), Landsbygdspartiet 0,2 procent (+0,1) och Demokrativäktaren samt Regnbågen 0,1 procent var (-0,7 procentenheter respektive plus 0,1 procent..

Stödet för regeringskoalitionen mellan Självständighetspartiet och Framstegspartiet är 33,9 procent. Det är en ökning med 1 procentenhet.

Här kan du läsa mer om opinionsläget.